November 2017


BOLEZNI LIMFNEGA SISTEMA

BEŠIĆ, Nikola. Rak ščitnice : vodnik za bolnike/ce na poti okrevanja. Popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 2017. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6658-13-3. [COBISS.SI-ID 291294208]


DIETETIKA

ROLFES, Sharon Rady, PINNA, Kathryn, WHITNEY, Eleanor Noss. Understanding normal & clinical nutrition. 11th ed. Boston [etc.]: Cengage Learning, cop. 2018. XXV, 879 str., [217] str. pril., barvne ilustr. ISBN 978-1-337-09806-9. ISBN 1-337-09806-X. [COBISS.SI-ID 2373284]


KAZNIVA DEJANJA

Slišite? : prijavite nasilje nad ženskami 113. [Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo [etc.], 2013]. [17] str. [COBISS.SI-ID 268610816]


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

Učinkovit prenos znanja, veščin in kompetenc v operacijski zdravstveni negi : zbornik XXXVII, Grand hotel Primus Ptuj, 10. in 11. november 2017. 1. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6856-06-5. http://www.soms.si/assets/zbornik-xxxvii-38.pdf. [COBISS.SI-ID 292290560]

Varnostna kultura - zapleti in odkloni, ki nam pretijo : zbornik XXXV, Golf hotel, Bled, 15. april 2016. 1. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2016. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6856-04-1. http://www.soms.si/assets/zbornik-xxxv-36.pdf. [COBISS.SI-ID 284260864]


NEGOVALNO OSEBJE

KERŠIČ, Irena, KLEMENC, Darinka, BERKOPEC, Marjeta, MIHELIČ ZAJEC, Andreja, SENIČAR, Zdenka, et al. Negovanje dediščine skozi devet desetletij : organizirano delovanje medicinskih sester na Slovenskem. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2017. 335 str., ilustr. ISBN 978-961-273-174-8. [COBISS.SI-ID 292656896]


NEVROLOGIJA

Nekoč strah pred otroško paralizo, danes pred cepljenjem : otroška paraliza na Stari gori pri Novi Gorici : zbornik predavanj = Once feering poliomyelities, today fearing vaccines : treatment of poliomyelitis in the hospital of Stara gora by Nova Gorica : proceedings. V Ljubljani: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete; Nova Gorica: Društvo ko-RAK.si, 2017. 53 str., tabele, č-b fotogr. ISBN 978-961-267-125-9. [COBISS.SI-ID 290605824]


PATOLOGIJA

Redke bolezni : 28. februar 2014. 4. izd. [S. l.: s. n.], 2014. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2373540]

Redke bolezni : Ljubljana, 28. februar 2013. 3. izd. [S. l: s .n.], 2013. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2373796


PSIHOLOGIJA

Psihološki razvoj in odstopanja po razvojnih obdobjih od otroka do mladostnika. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2017. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6636-16-2. [COBISS.SI-ID 292593152]


ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-89-1. [COBISS.SI-ID 93166081]

NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions and classification 2018-2020. 11th ed. New York [etc.]: Thieme, cop. 2018. XX, 473 str., ilustr, tabele. ISBN 978-1-62623-929-6. ISBN 1-62623-929-0. [COBISS.SI-ID 2374564]

Nursing theorists and their work. 9th ed. St. Louis: Elsevier, 2018. XIV, 601 str., ilustr. ISBN 978-0-323-40224-8. ISBN 0-323-40224-0. [COBISS.SI-ID 2373028]