November 2016


BIOGRAFIJE

ATTEWELL, Alex. Illuminating Florence : finding Florence Nightingale's legacy in your practice. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing, cop. 2012. 82 str., ilustr. ISBN 978-1-937554-50-7. [COBISS.SI-ID 2288804]


BOLEZNI GIBAL

Gleženj in stopalo v ortopediji. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2016. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-76-1. [COBISS.SI-ID 89219329]


ČLOVEKOVE PRAVICE

BRCAR, Polona, KUHAR, Marijana, ROK-SIMON, Mateja, SEHER ZUPANČIČ, Margareta, ZAVRL, Nevenka, ILJIČ BRECELJ, Vlasta, MAROLT-MEDEN, Biserka. Vodnik po zdravstvenih pravicah otrok, mladostnic in mladostnikov : [priročnik za starše, mladostnice in mladostnike]. Ljubljana: UNICEF Slovenija, 2009. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-90362-9-7. [COBISS.SI-ID 248493824]


DOJENJE

HOYER, Silvestra. Uspešno dojenje za dobro zdravje otrok in mater. 14. prenovljena izd. Ljubljana: Društvo UNICEF Slovenija, 2010. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278103552]


GERIATRIJA

3. Hrvatski gerontološki i gerijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem 15. - 17. studenog 2016, Opatija, Hrvatska. Knjiga sažetaka = Book of abstracts = Die Zusammenfassungen, (Liječnički vjesnik, Suplement, God. 138, 2). Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, 2016. 165 str., ilustr., graf. prikazi [COBISS.SI-ID 2289572]


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

CRISP, Donna Helen. Anatomy of medical errors : the patient in room 2 : a nurse's story of surviving preventable medical errors and discovering the truth. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing, 2017. XXI, 200 str. ISBN 978-1-940446-84-4. [COBISS.SI-ID 2288292]

 


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

Oxford handbook of palliative care. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. XLI, 1035 str., ilustr. ISBN 978-0-19-923435-6. [COBISS.SI-ID 512143929]


PATOLOGIJA

HOLC, Iztok, KRIŽMARIĆ, Miljenko, MEKIŠ, Dušan. Klinična patofiziologija nujnih stanj : izbrana poglavja. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2016. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-6254-57-1. [COBISS.SI-ID 87448833]


PEDIATRIJA

Skupni pogledi fizioterapevta in pediatra na motorični razvoj pri otroku. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2016. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-6636-14-8. [COBISS.SI-ID 287366912]


PREHRANA

PLEVNIK-VODUŠEK, Vesna, BENCIK, Dragica, SEDMAK, Marjeta, PLEČNIK, Zdravko. Prehrana dojenčka. 9. ponatis. Ljubljana: Merit International, maj 2010. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-238-183-7. [COBISS.SI-ID 250113280]


ZDRAVILA

Zdravila proti strjevanju krvi in kirurški bolnik. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za kirurgijo, 2016. 225 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-75-4. [COBISS.SI-ID 88903937]


ZDRAVJE OTROK

GRUBIŠA, Nikola, KUŠAR, Jože. Kaj mora vsaka mamica v prvih mesecih vedeti o svojem otroku : nasveti pediatrov in patronažnih sester mladim mamicam. Ljubljana: Libero, 2004. 72 str., ilustr. ISBN 961-91138-0-2. [COBISS.SI-ID 214896128]

MCKENNA, James J.. Spanje z dojenčkom : vodnik za starše. 1. izd. Bled: Rumina, 2016. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-94001-0-4. [COBISS.SI-ID 284164096]


ZDRAVSTVENA NEGA

16th European Doctoral Conference in Nursing Science, 16 - 17 September 2016, Bern, Switzerland. Nursing science: shaping tomorrow's healthcare. Bern: Bern University of Applied Sciences, 2016. 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2286244]

Seventh International Symposium of Health Sciences, Pristina 2016. Advancing health through client centered approach : book of abstracts = Shëndetësia e avancuar - klienti në qendër : libri i abstrakteve. [S. l.: s. n.], 2016. 117 str. [COBISS.SI-ID 2277796]

PAJNKIHAR, Majda, VRBNJAK, Dominika. Na dokazih utemeljena zdravstvena nega : (zbrano učno gradivo) : podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2016. 21 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2281636]

PAJNKIHAR, Majda, VRBNJAK, Dominika. Zdravstvena nega : (zbrano učno gradivo) : študijsko leto 2016/2017. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2016. 123 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2281892]

THORNTON, Lucia. Whole person caring : an interprofessional model for healing and wellness. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing, 2013. XXIV, 263 str., ilustr. ISBN 978-1-937554-99-6. [COBISS.SI-ID 2288548]

WILLIAMSON, Graham R., BELLMAN, Loretta, WEBSTER, Jonathan. Action research in nursing and healthcare. Los Angeles [etc.]: Sage, 2012. [2], 247 str., ilustr. ISBN 978-1-84920-001-1. ISBN 978-1-84920-002-8. [COBISS.SI-ID 513501303]