November 2015


INFEKCIJSKE BOLEZNI

Problemi protimikrobne odpornosti v Sloveniji : pet pred dvanajsto ali munta čez? : novosti : 70-letnica Klinike za infekcijske bolezni in 120-letnica Infekcijskega oddelka. Ljubljana: Sekcija za protimikrobno zdravljenje SZD, 2015. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-6956-27-7. [COBISS.SI-ID 281560832]


KOŽNE BOLEZNI

XII. Dermatološki dnevi, 6. in 7. november 2015, Maribor. Strokovno srečanje : zbornik izvlečkov = Expert meeting : book of abstracts. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za kožne in spolne bolezni, 2015. 80 str. ISBN 978-961-6909-58-7. [COBISS.SI-ID 84313601]


PEDIATRIJA

Razvoj komunikacije, govora in jezika pri predšolskem otroku. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2015. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6636-13-1. [COBISS.SI-ID 282103808]

Referenčne ambulante v pediatriji. 1. natis. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2015. 182 str. ISBN 978-961-6185-13-4. [COBISS.SI-ID 276939264]


URGENTNA MEDICINA

BOROVŠAK, Zvonko, BRUNČEK-GOSTENČNIK, Simona, KAMENIK, Mirt, KRIŽMARIĆ, Miljenko, KUČIČ, Jože, LEVART, Primož, MATKOVIČ LONZARIČ, Nives, MEKIŠ, Dušan, POGOREVC, Matejka Barbara, ZABAVNIK, Zoran. Oskrba dihalne poti 2015 : zbornik vabljenih predavanj, 20. in 21. november 2015. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-61-7. [COBISS.SI-ID 84532737]

X. Pécsi sürgősségi napok, 2015. szeptember 18-19, Pécs. Előadáskivonatok = Abstracts. Pécs: [J. Betlehem], 2015. 90 str. ISBN 978-963-642-822-8. [COBISS.SI-ID 2168484]


VISOKO ŠOLSTVO

CVETEK, Slavko. Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju : teorija in praksa. Ljubljana: Buča, 2015. IX, 202 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6704-53-3. [COBISS.SI-ID 281575680]

KENNEDY, Declan. Pisanje in uporaba učnih izidov : praktični vodnik. [Ljubljana]: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja; v Mariboru: Univerza, 2015. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-45-7. [COBISS.SI-ID 83848449]


ZDRAVSTVENA NEGA

DEWING, Jan, MCCORMACK, Brendan, TITCHEN, Angie. Practice development workbook for nursing, health and social care teams. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. VIII, 236 str., ilustr. ISBN 978-1-118-67670-7. ISBN 1-118-67670-X. [COBISS.SI-ID 2177956]

Practice development in nursing and healthcare. 2nd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, cop. 2013. XII, 301 str., ilustr. ISBN 978-0-470-67311-9. [COBISS.SI-ID 2175396]


ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

ŠTEBE, Janez, BEZJAK, Sonja, VIPAVC BRVAR, Irena. Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop : priročnik za raziskovalce. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. 17 str. ISBN 978-961-235-720-7. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX/507094f4-625d-4539-9722-7da5b8f433d0/PDF. [COBISS.SI-ID 277830912]

ŠTEBE, Janez, BEZJAK, Sonja, VIPAVC BRVAR, Irena. Preparing research data for open access : guide for data producers. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Založba FDV, 2015. 17 str. ISBN 978-961-235-723-8. [COBISS.SI-ID 277832192]