Marec 2021


BOLEZNI PREBAVIL

 

SKVARČA, Aleš. Prvi sladki koraki. 6. ponatis [i. e.] prenovljena izd. Ljubljana: Roche, 2018. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-92435-7-2. [COBISS.SI-ID 298446848]


DELOVNO OKOLJE. VARSTVO PRI DELU

 

KARWOWSKI, Waldemar (urednik). Handbook on standards and guidelines in ergonomics and human factors. Boca Raton; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis, cop. 2019. XVII, 623 str., ilustr. Human factors and ergonomics. ISBN 978-0-367-39153-9. [COBISS.SI-ID 59355907]


DIETETIKA

 

BEVC BAHAR, Jasmina, BOLHA, Anja, ERKLAVEC, Urška, PETERMAN, Marjana. Veš, kaj ješ študent?!. [Ljubljana]: Zveza potrošnikov Slovenije, 2019. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 54281731]


DOMOZNANSTVO

 

Dejstva o Koreji = Hangugui eojaewa oneul. [Sejong]: Korean Culture and Information Service, Ministry of Culture, Sports and Tourism, 2020, cop. 1973. 282 str., ilustr., zvd., portreti. [COBISS.SI-ID 49305859]


DRUŽBENE VEDE

 

ALVESSON, Mats, DEETZ, Stanley A. Doing critical research. Los Angeles [etc.]: SAGE, 2021. IX, 222 str., tabele. ISBN 978-1-5297-3217-7, ISBN 978-1-5297-3216-0. [COBISS.SI-ID 54882819]


GERIATRIJA. Bolezni v starosti

 

LORBER, Mateja. Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo in paliativno oskrbo : interno učno gradivo : 2020/2021. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 123 str. [COBISS.SI-ID 55227907]


IMUNOLOGIJA

 

IHAN, Alojz (avtor, urednik). Osnove medicinske imunologije. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2020. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-95091-1-1. [COBISS.SI-ID 28410371]


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

 

JEVŠNIK, Mojca (urednik), OVCA, Andrej (urednik). Uvod v varnost in kakovost živil : univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2020. [XIV], 296 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-96-5. [COBISS.SI-ID 304538112]


KRONIČNE BOLEZNI

 

LORBER, Mateja. Obvladovanje kroničnih bolezni : interno učno gradivo : 2020/2021. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 81 str., tabele. [COBISS.SI-ID 55215619]


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

 

LORBER, Mateja. Organizacija, management, kakovost in varnost v zdravstveni negi : interno učno gradivo : 2020/2021. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 101 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 55243523]


PEDIATRIJA

 

LJUBIČ, Andreja (urednik, recenzent), LIMONŠEK, Ivanka (urednik, recenzent), Strokovni seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji pri Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Radenci, 13. in 14. marec 2020. Vloga medicinske sestre pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov : program : strokovno srečanje z učnimi delavnicami : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije - Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 2020. 151 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-94515-2-6. [COBISS.SI-ID 304023808]


ZDRAVSTVENA NEGA

 

PALEY, John. Concept analysis in nursing : a new approach. London; New York, NY: Routledge, 2021. XV, 236 str., ilustr. Routledge advances in research methods. ISBN 978-0-367-14968-0. [COBISS.SI-ID 59415043]


ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

 

COUGHLAN, Michael Conleth, CRONIN, Patricia. Doing a literature review in nursing, health and social care. 3rd ed. Los Angeles [etc.]: Sage, 2021. [6], 178 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-1-5264-9751-2, ISBN 978-1-5264-9752-9. [COBISS.SI-ID 54830339]