Marec 2020


DELOVNO OKOLJE. VARSTVO PRI DELU

 

NOVAK, Katja. Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu : priročnik za promotorje duševnega zdravja v podjetjih. Maribor: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova, 2018. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-93903-5-1. [COBISS.SI-ID 294590208]


DIETETIKA

LAVRINEC, Jože, PANDEL MIKUŠ, Ruža (urednik, recenzent, avtor dodatnega besedila). Zgodbe iz domače shrambe. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2017. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-273-156-4. [COBISS.SI-ID 289375744]

 

GREGORIČ, Matej, BLAZNIK, Urška, FAJDIGA TURK, Vida, DELFAR, Nataša, KOROŠEC, Aleš, LAVTAR, Darja, ZALETEL, Metka, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, GOLJA, Petra, ZDEŠAR KOTNIK, Katja, ROBIČ PIKEL, Tatjana, PRAVST, Igor, FIDLER MIS, Nataša, KOSTANJEVEC, Stojan, PAJNKIHAR, Majda, POKLAR VATOVEC, Tamara, HOČEVAR-GROM, Ada. Različni vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije : v starosti od 3 mesecev do 74 let. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 126 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6945-01-1. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/razlicni_vidiki_prehranjevanja_prebivalcev_slovenije.pdf. [COBISS.SI-ID 303249152]


GERIATRIJA. BOLEZNI V STAROSTI

PRESKER PLANKO, Alenka (urednik), ESIH, Katja (urednik). Staranje in s starostjo povezane spremembe zdravstvenega stanja : zbornik predavanj z recenzijo = Ageing and age related health changes : proceedings of lectures with peer review. V Celju: Visoka zdravstvena šola; = in Celje: College of Nursing, 2018. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6889-28-5. [COBISS.SI-ID 294797056]


PRAVO

 

Ustava v stripu : [ilustrirana Ustava Republike Slovenije - izbor členov]. Ljubljana: Državni zbor: Ustavno sodišče RS, 2019. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6415-38-5, ISBN 978-961-6415-39-2, ISBN 978-961-94295-1-8, ISBN 978-961-94295-2-5. [COBISS.SI-ID 301124096]


ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

KRISTOVIČ, Sebastjan (urednik), 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15. - 16. 3. 2019. Zbornik znanstvenih prispevkov = Proceedings Book on Scientific Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. 743 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-50-4. [COBISS.SI-ID 98055937]

 

KRISTOVIČ, Sebastjan (urednik), 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: Za človeka gre: prihodnost zdaj!, Maribor, 15.-16. 3. 2019. Zbornik strokovnih prispevkov = Proceedings Book on Professional Contributions. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. 391 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-49-8. [COBISS.SI-ID 98053633]