Marec 2019


DIETETIKA

GODIČ TORKAR, Karmen (urednik), JEVŠNIK, Mojca (urednik, recenzent), OVCA, Andrej (urednik), PANDEL MIKUŠ, Ruža (urednik), ZORE, Anamarija (urednik). Alergeni v živilih kot dejavnik tveganja za zdravje : zbornik predavanj, 6. junij 2018. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2018. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-81-1. [COBISS.SI-ID 295192320]

 


GERIATRIJA

SIMA, Đurđa (urednik), LOKAJNER, Gordana (urednik), KOBENTAR, Radojka (urednik). Staranje - izziv prihodnosti : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2018. 124 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-93765-8-4. [COBISS.SI-ID 297534464]

 


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

PEJOVIĆ, Dobrila (urednik), MILOŠEVIĆ, Zorica (urednik, avtor dodatnega besedila), PLEĆAŠ MIRKOVIĆ, Ljiljana (urednik), JOVANOVIĆ, Stanoje (urednik). Knjiga sažetaka. Beograd: Licej, 2013. 110 str., ilustr. ISBN 978-86-86361-21-9. [COBISS.SI-ID 202024972]

 


MEDICINSKA REHABILITACIJA

ERJAVEC, Tatjana (urednik). Zapleti in nujna stanja pri rehabilitaciji gibalno oviranih : zbornik prispevkov. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2014. 129 str., tabele. ISBN 978-961-6060-90-5. http://www.ir-rs.si/f/docs/Knjige/Zapleti_in_nujna_stanja_pri_rehabilitaciji.pdf. [COBISS.SI-ID 274178816]

 


NEVROLOGIJA

Zgodbe o možganih : simpozij ob 10. obletnici Centra Naprej, [24. oktober 2018] : program in povzetki predavanj. [Maribor: Center Naprej, 2018]. 15 str. [COBISS.SI-ID 2558057]

 


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

KADIVEC, Saša (urednik). Celostna obravnava bolnika s kronično pljučno boleznijo : zbornik predavanj z recenzijo : program za zdravstveno nego. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, 2018. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6633-51-2. [COBISS.SI-ID 296739072]


PSIHIATRIJA

ROŠKAR, Maja (urednik), ROŠKAR, Saška (urednik). Suicide as premature mortality : abstract book. Ljubljana: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia, 2004. 143 str., ilustr. ISBN 961-6202-55-3. [COBISS.SI-ID 213461504]