Marec 2018


DOJENJE

Skupaj ohranjajmo dojenje : iz prakse za prakso : zbornik prispevkov, [Laško, 6. oktober 2017]. Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6626-34-7. [COBISS.SI-ID 291829248]


MEDICINSKA REHABILITACIJA

ČIŽMAN ŠTABA, Urša, RESNIK ROBIDA, Karmen. Kognitivna rehabilitacija : integrativni nevropsihološki pristop : zbornik prispevkov. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2017. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-6060-99-8. [COBISS.SI-ID 292745984]

11. interdisciplinarno strokovno srečanje SDRR, Ljubljana 20. november 2014. Zapleti in rešitve pri kirurgiji in rehabilitaciji roke : zbornik predavanj. [Ljubljana: Slovensko društvo za rehabilitacijo roke - SDRR, 2014]. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1957481]


ONKOLOGIJA

Onkologija : glas farmacevtov, zdravnikov in bolnikov : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Društvo študentov farmacije Slovenije, 2015. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-93904-0-5. [COBISS.SI-ID 281681920]

Aktualno! : onkološke teme in dileme : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2016. 242 str., ilustr. ISBN 978-961-273-124-3. [COBISS.SI-ID 283847424]


PSIHOLOGIJA

GOLEMAN, Daniel. Čustvena inteligenca : zakaj je lahko pomembnejša od IQ, (Zbirka Žepnice). 7. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 471 str. ISBN 978-86-11-17437-2. [COBISS.SI-ID 290969088]


VISOKO ŠOLSTVO

TURK, Jernej. Kako smo gradili, pisali zgodovino in dobili novo fakulteto. Maribor: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2018. 108 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4399660]


ZNANOST

Era-More odpira vrata tudi mladim raziskovalcem. V Mariboru: Univerza, [med 2007 in 2009]. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17268232]

JACKSON, Chris J., FURNHAM, Adrian. Designing and analysing questionnaires and surveys : a manual for health professionals and administrators. London; Philadelphia: Whurr, cop. 2000. XIV, 286 str., ilustr. ISBN 1-86156-072-9. ISBN 978-1-86156-072-8. [COBISS.SI-ID 2395812]

Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1. natis. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. 343 str. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 293889024]