Marec 2017


BOLEZNI LIMFNEGA SISTEMA

Diagnostični testi in zdravstvena vzgoja v endokrinologiji : priročnik za zdravstvene delavce. Ljubljana: samozal., 2016. X, 371 str., ilustr. ISBN 978-961-283-811-9. [COBISS.SI-ID 287954944]

Diagnostični testi v endokrinologiji. Ljubljana: samozal., 2016. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-283-812-6. [COBISS.SI-ID 287955712]


BOLEZNI PREBAVIL

Raziskovanje v enterostomalni terapiji : zbornik predavanj s strokovnega srečanja, Terme Olimje, 18. in 19. april 2005. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, 2005. 67 str., ilustr. ISBN 961-91336-1-7. [COBISS.SI-ID 219655168]


GERONTOLOGIJA

PENTEK, Metka. Vaje za vadbo spomina in zbranosti. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, [2013]-<2017>. Zv. <1-4>, ilustr. [COBISS.SI-ID 10285215]


MEDICINA in PRAVO

26. posvet Medicina, pravo in družba, 23.-24. marec 2017, Maribor. Varnost pacienta in zdravstvenih delavcev : (konferenčni zbornik). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. ISBN 978-961-286-021-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/208. [COBISS.SI-ID 91251969]


NEGOVALNO OSEBJE

CURRAN, Connie. Nurse on board : planning your path to the boardroom. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, 2016. XXXVI, 162 str., ilustr. ISBN 978-1-938835-92-6. [COBISS.SI-ID 2314404]


ONKOLOGIJA

Rak prostate. Parapareza onkološkega bolnika : zbornik. Ljubljana: ZENECA International, 1997. 131 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 70607104]


POŠKODBE. RANE

Razjede zaradi pritiska (RZP) kot kazalnik kakovosti. Ljubljana: Društvo za oskrbo ran Slovenije, 2007. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-91808-3-9. [COBISS.SI-ID 232462336]


PSIHIATRIJA

BOURNE, Edmund J.. Anksioznost in fobije : priročnik za samopomoč : [s praktičnimi nasveti za sproščanje, telesno vadbo, premagovanje panike, izpostavljanje, odpravljanje zmotnih prepričanj in specifičnih fobij, asertivnost, samospoštovanje, prehrano, uporabo zdravil, meditacijo]. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 476 str., tabele. ISBN 978-961-241-844-1. [COBISS.SI-ID 274831104]


STERILIZACIJA. DEZINFEKCIJA

Standardi v procesiranju materiala : zbornik, Terme Radenci, 21. in 22. aprila 2005. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, 2005. 56 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6424-20-3. [COBISS.SI-ID 219801344]


ZDRAVSTVENA NEGA

PENDER, Nola J., MURDAUGH, Carolyn L., PARSONS, Mary Ann. Health promotion in nursing practice. 7th ed. Boston [etc.]: Pearson, cop. 2015. XVIII, 342 str., ilustr. ISBN 978-0-13-310876-7. ISBN 0-13-310876-7. [COBISS.SI-ID 2311588]