Marec 2016


BIOKEMIJA. BIOFIZIKA

BRINCKMANN, Paul, FROBIN, Wolfgang, LEIVSETH, Gunnar, DRERUP, Burkhard. Orthopedic biomechanics. 2nd ed. Stuttgart [etc.]: Thieme, cop. 2016. VIII, 496 str., ilustr. ISBN 978-3-13-176822-3. [COBISS.SI-ID 2197668]


EKONOMIJA

MERKAČ SKOK, Marjana, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana, MALEC, Marjeta. Razvoj kariere, (Zbirka Učbeniki FKPV). 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2010. 173 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6825-13-9. [COBISS.SI-ID 253430528]


GINEKOLOGIJA

NORTHRUP, Christiane. Žensko telo, ženska modrost : priročnik o zdravju in dobrem počutju v drugem življenjskem obdobju, (Zbirka Žepna knjiga, Priročniki, 194 = 127, 1). Tržič: Učila International, 2006. 619 str., ilustr. ISBN 961-6588-27-3. [COBISS.SI-ID 226013184]


MEDICINA in PRAVO

25. posvet Medicina in pravo, 18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija = 25th Conference Medicine and Law, March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia. Razmerje med pacientom in zdravnikom : konferenčni zbornik : 25. posvet Medicina in pravo, (18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija) = The patient - doctor relationship : (conference papers) : 25th Conference Medicine and Law, (March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia). Maribor: Pravna fakulteta: Lexonomica press, 2016. ISBN 978-961-6399-76-0. http://books.lexonomica.press/index.php/test/catalog/view/3/1/6-1. [COBISS.SI-ID 86251777]


NEVROLOGIJA

Sodobni pogledi na možgansko kap. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za nevrološke bolezni; Ljubljana: Združenje nevrologov Slovenije - SZD, 2016. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-64-8. [COBISS.SI-ID 283969792]


SOCIALNO SKRBSTVO

ARČON, Peter, BOLJKA, Urban. Starejši - srečnejši : najbolj popolna zbirka koristnih informacij, ključnih organizacij in priporočil za pot do varne starosti. Ljubljana: Nesthor, 2013. 45 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278447360]


VARSTVO OKOLJA

Eionet povezuje. [Luxembourg]: Office for Official Publications of the European Communities, [S.a.]. 15 str., ilustr. ISBN 978-92-9213-300-9, doi: 10.2800/17788. [COBISS.SI-ID 16183954]


VZGOJA in IZOBRAŽEVANJE

REID, Gavin, KAVKLER, Marija, VIOLA, Stephen G., KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija. Učenci s specifičnimi učnimi težavami : skriti primanjkljaji - skriti zakladi. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2007. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-91532-4-6. [COBISS.SI-ID 234811392]


ZASVOJENOST

Slovenija brez tobaka - kdaj?. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2195876]

Evaluating drug prevention in the European union : paper arsing from the "First European conference on the evaluation of drug prevention" held in Lisbon, Portugal, 12-14 March 1997, (EMCDDA scientific monograph series, no. 2). [Lisbon]: European monitoring centre for drug and drug addiction, 1998. 143 str. ISBN 92-9168-050-8. [COBISS.SI-ID 512001897]