Maj 2020


BOLEZNI SRCA IN OŽILJA. HEMATOLOGIJA

ROŠKAR, Zlatko (urednik, recenzent), 1. mariborska šola hematologije, 17. oktober 2019. Zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-47-4. [COBISS.SI-ID 97413889]

 


ETIKA

GALOF, Katarina (urednik). Kodeks etike delovnih terapevtov Slovenije & Standardi prakse v delovni terapiji. Ljubljana: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje, 2018. 40 str. ISBN 978-961-6606-05-9. [COBISS.SI-ID 297390336]

 


GINEKOLOGIJA. PORODNIŠTVO

LUKANOVIČ, Adolf (urednik), POŽUN, Peter (urednik), LUKANOVIČ, David (urednik). Etični izzivi v ginekologiji, perinatologiji in reproduktivni medicini = Ethical challenges in gynaecology, perinatology and reproductive medicine. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2020. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-7105-00-1. https://www.kclj.si/dokumenti/ETICNI_IZZIVI_V_GINEKOLOGIJI_brosura_210x260_net.pdf. [COBISS.SI-ID 305017344]

 


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

SOČAN, Maja. Javno zdravje : visokošolski učbenik za študijski program Zdravstvena nega. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-09-7. [COBISS.SI-ID 75021057]

 


ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA

MARČUN-VARDA, Nataša (urednik). Otrok v intenzivni negi in terapiji : zbornik predavanj : Maribor, 14. november 2019, UKC Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-51-1. [COBISS.SI-ID 97583617]