Maj 2019


BOLEZNI PREBAVIL

 

KOŽELJ, Matjaž (glavni in odgovorni urednik), DROBNE, David (urednik). Kronična vnetna črevesna bolezen od A do Š. Ljubljana: Klinični oddelek za gastroenterologijo, (Univerzitetni klinični center): Društvo Pro gastro, 2019. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6442-91-6. [COBISS.SI-ID 299329280]


BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

 

ROBIČ, Boris (urednik). Klinična pot za ECMO. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-09-2. [COBISS.SI-ID 94415361]


DELOVNO OKOLJE. VARSTVO PRI DELU.

URDIH LAZAR, Tanja (urednik, recenzent). Promocija zdravja pri delu : definicije, metode in tehnike. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2013. 533 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6442-53-4. [COBISS.SI-ID 266174464]


DOJENJE

KLOPČIČ, Aleksandra. Dojenje po prvem letu : vodnik, ki prisluhne otrokovemu in maminemu ritmu odstavljanja. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 212 str., ilustr. Zbirka Sanje, Priročnik. ISBN 978-961-274-586-8. [COBISS.SI-ID 297728256]


DUŠEVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

STONES, Samuel, GLAZZARD, Jonathan. Supporting student mental health in higher education. St. Albans: Critical Publishing, cop. 2019. 131 str., ilustr. Positive mental health. ISBN 978-1-912508-77-8. [COBISS.SI-ID 2490532]


KIRURGIJA

POŽARNIK, Tatjana (urednik). Surgical smoke evacuation : everyone has the right to breathe clean air. 1st ed. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2019. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6856-10-2. [COBISS.SI-ID 299163648]


ONKOLOGIJA

BELOVIĆ, Branislava (urednik), ČEH, Fani (urednik), KOLŠEK, Marko (urednik), PRIMIC-ŽAKELJ, Maja (urednik), ŠKORNIK TOVORNIK, Tatjana (urednik), ZADNIK, Vesna (urednik), ZDEŠAR, Amalija (urednik). Alkohol in rak. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2018. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-6377-35-5. [COBISS.SI-ID 296631296]


PSIHIATRIJA

BARR, Owen (urednik), GATES, Bob (urednik). Oxford handbook of learning and intellectual disability nursing. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, cop. 2019. XXIX, 622 str., ilustr. Oxford handbooks in nursing. ISBN 978-0-19-878287-2, ISBN 0-19-878287-X. [COBISS.SI-ID 2490276]


VISOKO ŠOLSTVO

 

DEBEVEC, Tatjana (urednik, avtor), ŠUBIC, Klemen, GROŠELJ, Špela. Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru v letih 2007 in 2008 : metaporočilo Senata za evalvacijo. Ljubljana: Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo, 2009. 125, 131 str., tabele. ISBN 978-961-92762-0-4. [COBISS.SI-ID 248367360]


ZDRAVSTVENA NEGA

 

SITZMAN, Kathleen (urednik), WATSON, Jean (urednik). Assessing and measuring caring in nursing and health sciences : Watson's caring science guide. 3rd ed. New York: Springer Publishing, cop. 2019. XVIII, 360 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-9541-8, ISBN 0-8261-9541-5. [COBISS.SI-ID 2492836]

 

JEFFRIES, Pamela R. (urednik). The NLN Jeffries simulation theory. Philadelphia: Wolters Kluwer, cop. 2016. XIII, 54 str., ilustr. ISBN 978-1-934758-24-3, ISBN 1-934758-24-8. [COBISS.SI-ID 2494116]

 

JEFFRIES, Pamela R. (urednik). Simulation in nursing education : from conceptualization to evaluation. 2nd ed. New York: National League for Nursing, cop. 2012. XVIII, 266 str., ilustr. ISBN 978-1-934758-15-1, ISBN 1-934758-15-9. [COBISS.SI-ID 2493860]

 

COBB, Mark (urednik), PUCHALSKI, Christina M. (urednik), RUMBOLD, Bruce (urednik). Oxford textbook of spirituality in healthcare. Oxford: Oxford University Press, cop. 2014. XVI, 498 str., ilustr. Oxford textbooks in public health. ISBN 978-0-19-871738-6. [COBISS.SI-ID 2490020]