Maj 2018


BOLEZNI DIHAL

WCA 2012 : final programme. [S. l.]: Interasma Global Asthma Association, 2012. 110 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2405540]


DELOVNO OKOLJE. VARSTVO PRI DELU

STRIČEVIĆ, Jadranka, HALOŽAN, David, BRUMEN, Milan, ČELAN, Dušan, FAJMUT, Aleš, HABJANIČ, Ana, PAJNKIHAR, Majda, ŠTIGLIC, Gregor, TURK, Zmago. Funkcionalna ergonomija in razbremenitev zdravstvenih delavcev : skripta. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2018. 75 str., [24] str. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2405028]


INTERNA MEDICINA

29. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso, Maribor, 18. in 19. maj 2018. Zbornik predavanj in praktikum. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-10-8. [COBISS.SI-ID 94484481]


MEDICINA IN PRAVO

ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija. Civilno medicinsko pravo : izbrane teme. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 183 str. ISBN 978-961-204-641-5. [COBISS.SI-ID 293201152]


NEZGODE. ZAŠČITNI UKREPI

KONCUT, Erika, JUŽNIČ SOTLAR, Maja, VUDRAG, Marko. Azbest - nikoli dokončana zgodba. 1. ponatis. Nova Gorica: Društvo ko-RAK.si, 2016. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-285-404-1. [COBISS.SI-ID 286185728]


PEDIATRIJA

XV. srečanje medicinskih sester v pediatriji, 13. in 14. april 2018, Kongresni center Habakuk, Maribor. Vpliv gibanja na rast in razvoj otroka in mladostnika. Novosti v pediatrični gastroenterologiji. Nefrologija v pediatriji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-07-8. [COBISS.SI-ID 94290945]

 


POSLOVNI MENEDŽMENT

REBERNIK, Miroslav, ŠIREC, Karin. Ekonomika podjetja. 5., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 496 str., ilustr. ISBN 978-961-247-342-6. [COBISS.SI-ID 287270144]


ZDRAVSTVENA NEGA

MCFARLAND, Marilyn R., WEHBE-ALAMAH, Hiba B.. Leininger's transcultural nursing : concepts, theories, research & practice. 4th ed. New York [etc.]: McGraw-Hill Education, cop. 2018. XII, 466 str., ilustr. ISBN 0-07-184113-X. ISBN 978-0-07-184113-9. [COBISS.SI-ID 4232421]

LOBIONDO-WOOD, Geri, HABER, Judith. Nursing research : methods and critical appraisal for evidence-based practice. 9th ed. St. Louis: Elsevier, cop. 2018. XVIII, 531 str., ilustr. ISBN 978-0-323-43131-6. [COBISS.SI-ID 2407844]

PAJNKIHAR, Majda, VRBNJAK, Dominika. Teorija zdravstvene njege : (prikupljeni nastavni materijali). Maribor: [M. Pajnkihar: D. Vrbnjak], 2018. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2406308]


ZNANOST

BRUCE, Nigel, POPE, Daniel, STANISTREET, Debbi. Quantitative methods for health research : a practical interactive guide to epidemiology and statistics. 2nd ed. Hoboken; Chichester: Wiley, cop. 2018. XXI, 545 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-118-66541-1. [COBISS.SI-ID 2408868]