Maj 2017


BOLEČINA. NEVRALGIJE

Slovensko združenje za zdravljenje bolečine : 1996-2016 : Ljubljana, 18. april 2017, Domus Medica. Ljubljana: Slovensko združenje za zdravljenje bolečine, 2017. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-91825-7-4. [COBISS.SI-ID 91550721]


FIZIOLOGIJA

TODD, Mabel Elsworth. Misleče telo : študija o uravnovešanju sil, ki delujejo na človeško telo med premikanjem, (Prehodi, letnik 10). Ljubljana: Emanat, 2014. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-93643-1-4. [COBISS.SI-ID 276826880]


GERONTOLOGIJA

GRADIŠNIK, Lidija, VELNAR, Tomaž. Kako se pogovoriti s starejšim pacientom? : priročnik o komunikaciji za zdravstveno osebje. Maribor: Alma mater Europaea - ECM, 2017. 71 str. ISBN 978-961-6966-09-2. [COBISS.SI-ID 288945920]


NEGOVALNO OSEBJE

9. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Bled, 19. maj 2017. Zdravstveni poklici na poti profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog : zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2017. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-29-5. [COBISS.SI-ID 91740161]


SPLOŠNO

BOWDEN, Michelle. How to present : the ultimate guide to presenting your ideas and influencing people using techniques that actually work. Milton, Qld.: John Wiley & Sons, 2013. XXI, 293 str., ilustr. ISBN 978-1-118-47624-6. ISBN 1-118-47624-7. [COBISS.SI-ID 2329508]


STATISTIKA

HARRIS, Michael, TAYLOR, Gordon. Medical statistics made easy 3. 3rd ed. Bloxham (OX, UK): Scion, cop. 2014. XII, 116 str., ilustr. ISBN 978-1-907904-03-5. [COBISS.SI-ID 3379941]

 


ZNANOST

HARRIS, Michael, TAYLOR, Gordon, JACKSON, Daniel L.. Clinical evidence made easy. Banbury, UK: Scion, cop. 2014. XII, 212 str., ilustr. ISBN 978-1-907-90420-2. [COBISS.SI-ID 2330020]

How to write a paper. 5th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, cop. 2013. XI, 157 str., ilustr. ISBN 978-0-470-67220-4. ISBN 0-470-67220-X. [COBISS.SI-ID 2328228]