Maj 2016


BIBLIOTEKARSTVO

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomerku. Ružomberok: Verbum - Vydavatel'stvo KU, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-80-561-0132-2. ISBN 80-561-0132-2. [COBISS.SI-ID 2209444]


BOLEZNI DIHAL

TRDAN, Matevž. Navdih za boljši vdih : priročnik za šolo astme. Preserje: Javni zdravstveni zavod Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, 2013. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-93510-0-0. [COBISS.SI-ID 267229952]


DIAGNOSTIKA

Znanje v sodobni endoskopiji : zbornik predavanj XXV. strokovnega seminarja s tujo udeležbo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, Rogaška Slatina, 6.-7. maj 2016. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, 2016. 58 str., tabele. ISBN 978-961-273-135-9. [COBISS.SI-ID 284581632]


GINEKOLOGIJA

MEDEN-VRTOVEC, Helena. Menopavza. Ljubljana: Klinični oddelek za ginekologijo, Ginekološka klinika: Novo Nordisk, 2008. 15 str., fotogr. ISBN 978-961-91787-5-1. [COBISS.SI-ID 238721280]

TAKAČ, Iztok, GERŠAK, Ksenija. Ginekologija in perinatologija. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2016. XLII, 714 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-63-4. [COBISS.SI-ID 281406208]

[Zbornik prispevkov], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, 2). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2013. 121 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 823212]


INFEKCIJSKE BOLEZNI

Potovalna medicina 5 : zbornik prispevkov, (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 52, suppl. 5). Ljubljana: Medicinski razgledi, okt. 2013. 218 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30931929]


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

Na dokazih podprta kirurška zdravstvena nega - priložnost za varno in učinkovito obravnavo kirurškega pacienta : zbornik predavanj z recenzijo, Zreče, 20. in 21. maj 2016. Celje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2016. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-93277-4-6. [COBISS.SI-ID 284688384]


NEVROLOGIJA

SCHEPP, Sabine. Together we'll make it! : 20 caregiving families, partners and friends of people with multiple sclerosis in Europe tell their stories. Stuttgart: TRIAS, 2008. 118 str., ilustr. ISBN 978-3-8304-3479-5. ISBN 3-8304-3479-0. http://d-nb.info/989643077/04, http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3137543&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm. [COBISS.SI-ID 2212772]


ONKOLOGIJA

Rak jajčnikov : zbornik. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo, 2015. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-6956-28-4. [COBISS.SI-ID 281791488]

URGENTNA MEDICINA

Šola intenzivne medicine 2015 : 3. letnik : sepsa in bolnišnične okužbe, akutna ledvična odpoved, bolezni prebavil, prehrana : učbenik. Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino: Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, Medicinska fakulteta, 2015. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-6373-38-8. [COBISS.SI-ID 282287872]


ZDRAVSTVENA NEGA

The doctor of nursing practice essentials : a new model for advanced practice nursing. 3rd ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, cop. 2017. XXVIII, 568 str., ilustr. ISBN 978-1-284-07970-8. ISBN 1-284-07970-8. [COBISS.SI-ID 2210980]

Leadership for evidence-based innovation in nursing and health professions. Burlington: Jones & Bartlett Learning, cop. 2017. XIX, 551 str., ilustr. ISBN 978-1-284-09941-6. ISBN 1-284-09941-5. [COBISS.SI-ID 2212516]