Junij 2019


BOLEZNI GIBAL

VELNAR, Tomaž (urednik). Bolečina v križu in kako jo preprečiti. Dobrna: Iarmr, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-285-626-7. [COBISS.SI-ID 289273344]


DEMOGRAFIJA

ZIDAR, Romana, LAMPE, Jana. Naš skupni dom : povezanost migracij in razvoja v Sloveniji. Ljubljana: Slovenska karitas, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-93180-2-7. [COBISS.SI-ID 299842048]


DIAGNOSTIKA

GJERGEK, Tatjana (urednik). Terapevtski posegi v endoskopiji : zbornik predavanj XXVIII. strokovnega seminarja s tujo udeležbo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, Rogaška Slatina, 24.-25. maj 2019. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-273-206-6. [COBISS.SI-ID 300001536]


GINEKOLOGIJA

ARKO, Darja (urednik). Novosti v zdraviliškem zdravljenju na področju ginekologije in perinatologije. Dobrna: IARMR, 2019. 26 str., ilustr. ISBN 978-961-94518-1-6. [COBISS.SI-ID 300325120]


INTERNA MEDICINA

HOJS, Radovan (urednik, recenzent), PAHOR, Artur (urednik, recenzent), SKOK, Pavel (urednik, recenzent), 30. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso, 10. in 11. maj 2019. Zbornik predavanj in praktikum. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-35-1. [COBISS.SI-ID 96575745]


ONKOLOGIJA

Program Svit : 10 let presejanja raka debelega črevesa in danke v Slovenij : zbornik ob 10. obletnici delovanja Programa Svit. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4493285]

BELOVIĆ, Branislava (urednik), ČEMAŽAR, Maja (urednik, recenzent), PERHARIČ, Lucija (urednik), PRIMIC-ŽAKELJ, Maja (urednik), ZADNIK, Vesna (urednik), ZDEŠAR, Amalija (urednik). Kemikalije v okolju in rak. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2016. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-6377-33-1. http://www.protiraku.si/Portals/0/Publikacije/PDF/Zbornik%20Reja%202016.pdf. [COBISS.SI-ID 286625280]


RAČUNALNIŠTVO

FISTER, Iztok, FISTER, Iztok, FISTER, Dušan. Computational intelligence in sports. Cham: Springer Nature, cop. 2019. XV, 277 str., ilustr. Adaptation, learning, and optimization (Print). ISBN 978-3-030-03489-4, ISBN 978-3-030-03490-0. ISSN 1867-4534. https://www.springer.com/la/book/9783030034894. [COBISS.SI-ID 22022422]


UROLOGIJA

EKART, Robert (urednik, recenzent). Program in zbornik prispevkov = Scientific programme and book of papers. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za interno medicino, Oddelek za dializo [in] Oddelek za nefrologijo, 2019. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-29-0. [COBISS.SI-ID 96417537]


ZASVOJENOST. Alkoholne pijače, mamila, tobak.

BELOVIĆ, Branislava (urednik), ČEH, Fani (urednik), KOPRIVNIKAR, Helena (urednik), KOVAČ, Viljem (urednik), PRIMIC-ŽAKELJ, Maja (urednik), ZADNIK, Vesna (urednik, recenzent), ZDEŠAR, Amalija (urednik). Kajenje in zdravje - nikoli končana zgodba. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2017. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6377-34-8. [COBISS.SI-ID 291875584]


ZDRAVSTVENA NEGA

FILEJ, Bojana (urednik), KAUČIČ, Boris Miha (urednik). Medkulturna oskrba v zdravstvu : znanstvena monografija. 1. izd. Celje: Visoka zdravstvena šola, 2019. 118 str. ISBN 978-961-6889-29-2. [COBISS.SI-ID 95314177]

ROZMAN, Marija, KISNER, Nevenka, KLASINC, Melita, PERNAT, Silva. Zdravstvena nega 2 : učbenik za 2. letnik srednjega strokovnega izobraževanja za program tehnik zdravstvene nege pri predmetu zdravstvena nega in prva pomoč. 1. izd. Maribor: Pivec, 2006. 179 str., ilustr. ISBN 961-6494-25-2. [COBISS.SI-ID 57220865]

KLASINC, Melita, ROZMAN, Marija, KISNER, Nevenka, PERNAT, Silva. Zdravstvena nega 3 : učbenik za modula Zdravstvena nega v programu Zdravstvena nega ter Zdravstvena nega pacienta v programu Zdravstvena nega PTI. 1. izd. Maribor: Pivec, 2011. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6817-52-3. [COBISS.SI-ID 67263489]


ZNANOST

HOLLAND, Karen (urednik), WATSON, Roger (urednik). Writing for publication in nursing and healthcare : getting it right. Chichester, West Sussex; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2012. XIX, 265 str. ISBN 978-0-470-65782-9. [COBISS.SI-ID 1024267310]