Junij 2018


BOLEZNI PREBAVIL

Kolonoskopija kot terapija : zbornik predavanj XXVII. strokovnega seminarja s tujo udeležbo Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, Rogaška Slatina, 25.-26. maj 2018. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, 2018. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-273-188-5. [COBISS.SI-ID 294937088]


DIETETIKA

Klinična prehrana 1. 1. izd. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično prehrano: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2017 [i. e.] 2018. 211 str., tabele. ISBN 978-961-94426-0-9. [COBISS.SI-ID 294775296]


GINEKOLOGIJA. PORODNIŠTVO

MORAUČÍKOVÁ, Eva. New methods in performing births, (Librix.eu). 1st ed. Brno: Tribun EU, 2013. 116 str., ilustr. ISBN 978-80-263-0533-0. ISBN 80-263-0533-7. [COBISS.SI-ID 2413220]


ONKOLOGIJA

Smernice zdravljenja malignega melanoma, smernice zdravljenja raka dojk in državni program obvladovanja raka -poročilo : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-08-6. [COBISS.SI-ID 295089920]


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

MARRELLI, Tina M.. Hospice & palliative care handbook : quality, compliance, and reimbursement. 3rd ed. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, cop. 2018. XXIII, 275 str. ISBN 978-1-945157-45-5. [COBISS.SI-ID 2409636]


PSIHIATRIJA

FILAKOVIĆ, Pavo. Psihijatrija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek, 2014. XXII, 559 str. ISBN 978-953-7736-17-0. [COBISS.SI-ID 2411684]


VISOKO ŠOLSTVO

25 let odličnosti : 1993-2018 : [25 let Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede]. Maribor: Fakulteta za zdravstvene vede, 2018. [42] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2412452]