Junij 2016


DIETETIKA

MORTIMORE, Denise. The complete illustrated guide to vitamins and minerals : [a practical approach to a healthy diet and safe supplementation]. London: Grafton: HarperCollins, 2002. 192 str., barvne ilustr. ISBN 0-00-764527-9. [COBISS.SI-ID 116414976]


GINEKOLOGIJA

JANČAR, Breda. Mamografija : metoda za zgodnje odkrivanje raka dojk, (Dobro je vedeti, kaj pomeni). 1. ponatis. Ljubljana: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 2002. 34 str., ilustr. ISBN 961-90822-2-2. [COBISS.SI-ID 119835904]


INTERNA MEDICINA

27. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso, Maribor, 20. in 21. maj 2016. [Zbornik predavanj in praktikum]. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2016. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-70-9. [COBISS.SI-ID


JAVNA UPRAVA

PRIMEC, Andreja. Novosti v postopkih javnega naročanja. 1. izd. Maribor: Poslovna založba, 2016. 152 str. ISBN 978-961-94024-1-2. [COBISS.SI-ID 86840065]


MEDICINSKA ETIKA

GROSEK, Štefan, GROŠELJ, Urh, ORAŽEM, Miha, BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Ethical recommendations for decision-making on treatment and palliative care of patients at the end of life in intensive care medicine : a joint statement of the Slovenian Society of Intensive Medicine and the Slovenian National Medical Ethics Committee. 1st ed. Ljubljana: University Medical Centre, 2016. 56 str. ISBN 978-961-6442-68-8. [COBISS.SI-ID 282205184]

GROSEK, Štefan, GROŠELJ, Urh, ORAŽEM, Miha, BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini : skupna izjava Slovenskega združenja za intenzivno medicino in Komisije RS za medicinsko etiko. 1. izd. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2015. 55 str. ISBN 978-961-6442-63-3. [COBISS.SI-ID 278476800]


ONKOLOGIJA

BRAČKO, Matej, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, KASESNIK, Karin, KOFOL-BRIC, Tatjana, NOVAK-MLAKAR, Dominika, STEFANOVIČ, Milan, ŠTABUC, Borut, TEPEŠ, Bojan. Smernice Programa Svit : slovenske smernice zagotavljanja kakovosti presejanja raka debelega črevesa in danke. 1. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-89-4. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/smernice_programa_svit.pdf


ZASVOJENOSTI

RHODES, Tim, BARNARD, Marina. Injecting drug use, risk behaviour and qualitative research in the time of AIDS, (EMCDDA insights series, 4). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 125 str. ISBN 92-9168-110-5. [COBISS.SI-ID 3206462]

Reviewing current practice in drug-substitution treatment in the European Union, (Insights series, no. 3). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000. 280 str., ilustr. ISBN 92-9168-104-0. [COBISS.SI-ID 94019]