Julij 2020


BOLEZNI SRCA IN OŽILJA. HEMATOLOGIJA

 

DOLENC, Primož. Spremljanje krvnega tlaka doma. Novo mesto: Krka, 2020. 16 str., ilustr. V skrbi za vaše zdravje. [COBISS.SI-ID 22176515]


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

 

GABROVEC, Branko. Javno zdravje : zbrano učno gradivo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 94 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 26028291]

 

BACHA, Umar (urednik), ROZMAN, Urška (urednik), ŠOSTAR-TURK, Sonja (urednik). Healthcare access - regional overviews. London: IntechOpen, 2020. X, 162 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-83880-131-1, ISBN 978-1-83880-132-8. https://www.intechopen.com/books/healthcare-access-regional-overviews, DOI: 10.5772/intechopen.77867. [COBISS.SI-ID 21383939]


ONKOLOGIJA

 

POTOČNIK, Jasmina. Vodnik za samoinjiciranje zdravila v napolnjeni injekcijski brizgi z učinkovino pegfilgrastim. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2020. 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16062979]


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

BEMKER, Mary (urednik), RALYEA, Christine (urednik). Population health and its integration into advanced nursing practice. Lancaster: DEStech Publications, cop. 2018. XXIII, 528 str., ilustr. ISBN 978-1-60595-392-2, ISBN 1-60595-392-X. [COBISS.SI-ID 23201539]