Julij 2019


ANATOMIJA

WATSON, Roger. Anatomy and physiology for nurses. 14th ed. Edinburgh [etc.]: Elsevier, cop. 2018. XV, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-7020-7741-8. [COBISS.SI-ID 2514596]


DIETETIKA

ROTOVNIK-KOZJEK, Nada (avtor, avtor dodatnega besedila), KNAP, Bojan (avtor, avtor dodatnega besedila), MLAKAR-MASTNAK, Denis (avtor, avtor dodatnega besedila). Priročnik klinične športne prehrane. 1. izd. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, 2015. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6476-10-2. [COBISS.SI-ID 281599744]


DUŠEVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

ROŠKAR, Saška (urednik). Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji : povzetek publikacije. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-80-5. [COBISS.SI-ID 299904000]


EKONOMIJA

VERDEL, Iza, PIRTOVŠEK, Srečko. Slovenske prave ideje : 50 zgodb o uspehu = Slovenian genuine ideas : 50 success stories. Maribor: Slotur, 2017. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-285-891-9. [COBISS.SI-ID 93108993]


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

LIČEN, Sabina (urednik), KARNJUŠ, Igor (urednik), PROSEN, Mirko (urednik). Women, migrations and health : ensuring transcultural healthcare = Donne, migrazioni e salute : assicurare l'assistenza transculturale sanitaria = Ženske, migracije in zdravje : zagotavljanje transkulturne zdravstvene oskrbe. Koper: University of Primorska Press, 2019. 226 str., tabele. ISBN 978-961-7055-45-0. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-43-6.pdf, DOI: 10.26493/978-961-7055-43-6. [COBISS.SI-ID 298396416]


JEZIKOSLOVJE POSAMEZNIH JEZIKOV

HAGNER, Valeska. Menschen im Beruf. Pflege : Deutsch als Fremdsprache : B1. 1. Aufl. München: Hueber Verlag, cop. 2016. 120 str., ilustr. Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-501190-7. [COBISS.SI-ID 22480693]

 

HAGNER, Valeska. Menschen im Beruf. Pflege. A2 : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. München: Hueber, 2015. 120 str., ilustr. ISBN 978-3-19-401190-8. [COBISS.SI-ID 6124949]


PEDIATRIJA

MARČUN-VARDA, Nataša (urednik), DOLINŠEK, Jernej (urednik). Mikcijske motnje : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-33-7. [COBISS.SI-ID 96465665]


PSIHOLOGIJA

GRABNAR, Boris. Zgodovina retorike. Ljubljana: Šola retorike, 2005. 182 str. Zbirka Šola retorike, knj. 4. ISBN 961-90020-9-1. [COBISS.SI-ID 221829632]


ZDRAVSTVENA NEGA

GOPEE, Neil. Supervision & mentoring in healthcare. 4th ed. London; Thousand Oaks (California): SAGE, cop. 2018. XIV, 321 str., ilustr. ISBN 978-1-5264-2451-8. [COBISS.SI-ID 514862967]

PRESTOR, Jože, AŽMAN, Monika, et al., PRESTOR, Jože (urednik), AŽMAN, Monika (urednik). Poklicne aktivnosti in kompetence izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2019. ISBN 978-961-273-213-4. https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/dokument_kpa_vzbn_16.5._2019_sprejete.pdf. [COBISS.SI-ID 300315648]