Julij 2018


HIGIENA

BAUER, Martin, BIČIČ, Eva, FERFILA, Nevenka, FINK, Rok, GODIČ TORKAR, Karmen, JEVŠNIK, Mojca (avtor, urednik), OVCA, Andrej, SEVER, Dunja. Higiena objektov in procesov : [univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva]. 2. izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2017. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-76-7. [COBISS.SI-ID 291983104]


INTERNET

KOSTREVC, Ljubomir. Hitri vodnik po internetu in Googlu. Ljubljana: Pasadena, 2006. VI, 129 str., ilustr. ISBN 961-6361-82-1, ISBN 978-961-6361-82-8. [COBISS.SI-ID 229195264]


ONKOLOGIJA

ŠEGEDIN, Barbara (avtor, urednik), MERLO, Sebastjan (avtor, urednik), SMRKOLJ, Špela (avtor, urednik), BEBAR, Sonja, BLATNIK, Ana, CERAR, Olga, CVJETIČANIN, Branko, GAZIĆ, Barbara, GORNJEC, Andreja, KOBAL, Borut, KRAJC, Mateja, STROJNIK, Ksenija, ŠEŠEK, Manja, ŠKOF, Erik, TAKAČ, Iztok, VAKSELJ, Aleš, ZADNIK, Vesna, ZOBEC LOGAR, Helena Barbara. Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega telesa. Ljubljana: Onkološki inštitut: Združenje za radioterapijo in onkologijo, 2018. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-05-5. [COBISS.SI-ID 293505792]


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

GOODHEAD, Andrew (urednik), HARTLEY, Nigel (urednik). Spirituality in hospice care : how staff and volunteers can support the dying and their families. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018. 240 str. ISBN 978-1-78592-102-5, ISBN 1-78592-102-9. [COBISS.SI-ID 2421412]


PSIHOTERAPIJA. DELOVNA TERAPIJA

LUKAS, Elisabeth. Vse se uglasi in izpolni : logoterapija v poznejšem življenjskem obdobju. 2., dopolnjena izd. Celje: Mohorjeva družba; Društvo Mohorjeva družba, 2017. 109 str. Zbirka Smisel. ISBN 978-961-278-342-6. [COBISS.SI-ID 291634432]


ZDRAVSTVENA NEGA

O'BRIEN, Mary Elizabeth. Spirituality in nursing : standing on holy ground. 6th ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, cop. 2018. XVI, 427 str., ilustr. ISBN 978-1-284-12100-1, ISBN 1-2841-2100-3. [COBISS.SI-ID 2418596]

LUKER, Karen (urednik), MCHUGH, Gretl A. (urednik), BRYAR, Rosamund M. (urednik). Health visiting : preparation for practice. 4th ed. Chichester (West Sussex, UK); Hoboken (NJ, USA): John Wiley & Sons, cop. 2017. X, 295 str., ilustr. ISBN 978-1-119-07858-6. [COBISS.SI-ID 514578807]

SITZMAN, Kathleen, WATSON, Jean. Caring science, mindful practice : implementing Watson's human caring theory. 2nd ed. New York: Springer Publishing Company, cop. 2018. XVIII, 206 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-3555-1, ISBN 0-8261-3555-2. [COBISS.SI-ID 2420900]


ZDRAVSTVENA VZGOJA

ŠMIT, Majda (urednik), KVAS, Andreja (urednik, recenzent), VRBOVŠEK, Sanja (urednik). Zdravstvena vzgoja v vseh življenjskih obdobjih : zbornik prispevkov z recenzijo : 4. strokovno srečanje, Moravske Toplice, 15. 6. in 16. 6. 2018. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji, 2018. 163 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-273-190-8. [COBISS.SI-ID 295345152]