Julij 2016


ALTERNATIVNA MEDICINA

LIKAR, Miha. Kitajska medicina nekoč in danes. 1. natis. Ljubljana: ŠKALA grafika, 1997. 215 str., ilustr. ISBN 961-90469-0-0. [COBISS.SI-ID 65195520]


GINEKOLOGIJA

Zdravljenje s hormoni v ginekologiji in andrologiji. Ljubljana: Klinični center, SPS Ginekološka klinika: Slovensko društvo za reproduktivno medicino, 2002. 256 str., ilustr., tabele. ISBN 961-90611-9-5. [COBISS.SI-ID 118560512]


MEDICINSKA ETIKA

Medicinska etika : deontološka vprašanja pri delu zdravnika. Ljubljana: Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete, 2003. 135 str., ilustr. ISBN 961-90023-5-0. [COBISS.SI-ID 122011648]


NEGOVALNO OSEBJE

Guidance to nurses and midwives on medication management. Dublin: An Bord Altranais, 2007. 58 str. [COBISS.SI-ID 2230436]

Practice standards for nurses and midwives with prescriptive authority. Dublin: An Bord Altranais, 2007. 20 str. [COBISS.SI-ID 2231460]

Professional guidance for nurses working with older people. Dublin: An Bord Altranais, 2009. 32 str. [COBISS.SI-ID 2231204]

Recording clinical practice guidance to nurses and midwives. Dublin: An Bord Altranais, 2002. 14 str. [COBISS.SI-ID 2230180]

Requirements and standards for nurse education programmes for authority to prescribe lonising radiation (XRay). [Dublin]: An Bord Altranais, 2008. 24 str. [COBISS.SI-ID 2230692]

Requirements and standards for the midwife registration education programme. 3rd ed. Dublin: An Bord Altranais, 2005. 40 str. [COBISS.SI-ID 2230948]


ONKOLOGIJA

Diagnostični algoritmi raka v ambulanti splošne medicine : diagnostični algoritmi primarne bolezni, diagnostični algoritmi obnovitve bolezni : zbornik. Ljubljana: Glaxo, 1996. 145 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 59067136]

ŠERUGA, Boštjan. Rak prostate : vodnik za bolnike na poti okrevanja. 1. izd. Ljubljana: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 2014. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-6658-09-6. [COBISS.SI-ID 273651456]

ZOBEC LOGAR, Helena-Barbara, SMRKOLJ, Špela, MERLO, Sebastjan, BEBAR, Sonja, KOBAL, Borut, ŠKOF, Erik, CERAR, Olga, CVJETIČANIN, Branko, VAKSELJ, Aleš, ŠEŠEK, Manja, ČARMAN, Janka, DJURIŠIĆ, Astrid, GAZIĆ, Barbara, GORNJEC, Andreja, JAKOPIČ, Katja, KRAJC, Mateja, MAROLT-MUŠIČ, Maja, ZADNIK, Vesna, BARBIČ, Matija, TAKAČ, Iztok, PAKIŽ, Maja. Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom. 2. izd. Ljubljana: Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD: Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD: Onkološki inštitut, 2016. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-93998-0-4. ISBN 978-961-6071-95-6. [COBISS.SI-ID 284117504]


ZDRAVJE

Zdravje skozi umetnost : smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2016. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-94-8. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/smernice_umetnost_feb.2016.pdf. [COBISS.SI-ID 284700672]


ZDRAVJE IN HIGIENA OTROK

JERIČEK KLANŠČEK, Helena, KOPRIVNIKAR, Helena, DREV, Andreja, PUCELJ, Vesna, ZUPANIČ, Tina, BRITOVŠEK, Karmen. Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji : izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2014. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. 80 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6911-64-1. http://www.nijz.si/publikacije/z-zdravjem-povezano-vedenje-v-solskem-obdobju-med-mladostniki-v-sloveniji-hbsc-2014. [COBISS.SI-ID 280159232]


ZDRAVSTVENA NEGA

Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved. Slovenj Gradec: Visoka šola za zdravstvene vede, 2016. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-93711-4-5. [COBISS.SI-ID 285280512]