Januar 2019


BOLEZNI PREBAVIL

 

OCEPEK, Andreja (urednik), 2. mariborski dan KVČB, 23. november 2018. Zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-24-5. [COBISS.SI-ID 95621377]


GINEKOLOGIJA

TAKAČ, Iztok (urednik), STEBLOVNIK, Arijana (urednik), KOZAR, Nejc (urednik). Zbornik prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, 2018. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-25-2. [COBISS.SI-ID 95689473]


ONKOLOGIJA

BUT-HADŽIĆ, Jasna (urednik), STANIČ, Karmen (urednik), VRANKAR, Martina (urednik). Zbornik. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6956-85-7. [COBISS.SI-ID 297129216]


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

SERŠA, Gregor (urednik), STROJAN, Primož (urednik), ČEMAŽAR, Maja (urednik), KOVAČ, Viljem (urednik), MOŽINA, Barbara (urednik), MATKOVIĆ, Miladinka (urednik), RADELJ PEPEVNIK, Elizabeta (urednik), ŠKRBEC, Vesna (urednik). 80 let Onkološkega inštituta Ljubljana : 1938-2018. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2018. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-10-9. https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/o-nas/zgodovina/80-let-onkoloskega-instituta/zbornik/, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9287. [COBISS.SI-ID 297030912]


ORTOPEDIJA

KRAJNC, Zmago (urednik), KELC, Robi (urednik), VOGRIN, Matjaž (urednik), 14. mariborsko ortopedsko srečanje, 9. november 2018, Maribor. Koleno v ortopediji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-18-4. [COBISS.SI-ID 95519745]


POSLOVNI MENEDŽMENT

ANTONSEN, Stian. Safety culture : theory, method and improvement. Boca Raton; London; New York: CRC Press, 2017. 172 str. ISBN 978-1-138-07533-7. [COBISS.SI-ID 2468260]

 

NORTHOUSE, Peter Guy. Leadership : theory and practice. 8th ed. Los Angeles [etc.]: Sage, cop. 2019. XXXII, 493 str., ilustr. ISBN 978-1-5443-3194-2, ISBN 1-5443-3194-0. [COBISS.SI-ID 2468772]


UROLOGIJA

PAJEK, Jernej, ARNOL, Miha, MARN-PERNAT, Andreja, ALEŠ, Andreja, MLINŠEK, Gregor, ŠKOBERNE, Andrej, PAJEK, Jernej (urednik), ARNOL, Miha (urednik). Imunosupresijska zdravljenja v nefrologiji : [učbenik]. Ljubljana: Medicinski razgledi: Katedra za interno medicino, Medicinska fak., Univ. v Ljubljani: Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univ. klinični center Ljubljana, 2018. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-6260-24-4. [COBISS.SI-ID 294096128]


ZDRAVSTVENA NEGA

WATSON, Jean. Unitary caring science : the philosophy and praxis of nursing. Louisville: University Press of Colorado, cop. 2018. XXV, 204 str., ilustr. ISBN 978-1-60732-755-4, ISBN 1-60732-755-4. [COBISS.SI-ID 2472868]