Januar 2018


BOLEČINA. NEVRALGIJE

Bolečina po operacijah : zbornik prispevkov = book of contributions. Maribor: Slovensko združenje za zdravljenje bolečine, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-91825-8-1. [COBISS.SI-ID 93463297]


FIZIOTERAPIJA. ALTERNATIVNA MEDICINA

Skupaj razkrivajmo komplementarne, alternativne in integrativne pristope k zdravju in dobremu počutju : petek, 8. december 2017, dvorana mariborske Kadetnice na Studencih, Engelsova ulica 15, Maribor : [strokovno srečanje]. [S. l.: s. n.], 2017. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2381988]


GINEKOLOGIJA. PORODNIŠTVO

Obravnava ženske pred in po porodu doma v ginekološki dispanzerski ambulanti : zbornik : učna delavnica za zdravnike specializante in specialiste ginekologije in porodništva, specializante in specialiste družinske medicine, specializante in specialiste urgentne medicine, zdravnike pripravnike, medicinske sestre, medicinske sestre babice, reševalce in zdravstvene administratorje, 19. 1. 2018, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor, Slovenija. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, 2018. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-99-0. [COBISS.SI-ID 93885697]


KIRURGIJA

REČNIK, Gregor. Ortopedija in travmatologija : učno gradivo - zapiski s predavanj pri učni enoti Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2018. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2380708]


ONKOLOGIJA

VRANKAR, Martina. Zdravilo durvalumab za zdravljenje raka pljuč. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048236145]

 


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

KLEMENC, Darinka, KOSIN, Majda, MRAK, Zdenka, NENDL, Tatjana, ŠIMENC, Majda, KLANČNIK-GRUDEN, Maja, KOŠIR, Stanka. Informacije za paciente in obiskovalce. Prenovljena in razširjena izd. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2016. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6442-09-1. [COBISS.SI-ID 285682176]


ORTOPEDIJA

Pogosta stanja v ortopediji. 1. izd. Ljubljana: Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe, 2018. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-94156-1-0. [COBISS.SI-ID 293312000]


POSLOVNI MENEDŽMENT

SCHEIN, Edgar H.. The corporate culture survival guide, (Warren Bennis book). New and rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass, cop. 2009. XV, 240 str., ilustr. ISBN 978-0-470-29371-3. ISBN 0-470-29371-3. [COBISS.SI-ID 2379684]


PRVA POMOČ. RDEČI KRIŽ

KOBILŠEK, Patricija Valentina, FINK, Alojzija. Prva pomoč in nujna medicinska pomoč : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Prva pomoč in nujna medicinska pomoč. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-26-8. [COBISS.SI-ID 291539456]


VISOKO ŠOLSTVO

Closer to what the world needs : 2017-2018 viewbook. Rochester, NY: St. John Fisher College, 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2383012]


ZDRAVSTVENA NEGA

HUBER, Diane. Leadership and nursing care management. 4th ed. Maryland Heights (MO): Saunders, cop. 2010. XXI, 915 str., ilustr. ISBN 978-1-4160-5984-4. [COBISS.SI-ID 513413495]

MELEIS, Afaf Ibrahim. Theoretical nursing : development and progress. 6th ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer, cop. 2018. XIX, 665 str. ISBN 978-0-06-000042-4. ISBN 0-06-000042-2. [COBISS.SI-ID 2382756]

WRIGHT, Lorraine M., LEAHEY, Maureen. Nurses and families : a guide to family assessment and intervention. 5th ed. Philadelphia: F.A. Davis, cop. 2009. XXI, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-8036-2130-5. ISBN 0-8036-2130-2. [COBISS.SI-ID 2379172]