Januar 2016


ETIKA

KOJC, Martin. Učbenik življenja. 9. izd. Ljubljana: Domus, 2015. 112 str. ISBN 978-961-6170-92-5. [COBISS.SI-ID 278705920]


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

Operacijske medicinske sestre na Slovenskem : jubilejni zbornik. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2015. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-6856-02-7. [COBISS.SI-ID 281867008]


MEDICINSKA ETIKA

 WILLIAMS, John Reynold. Priročnik zdravniške etike. Maribor: Medicinska fakulteta, 2016. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-66-5. [COBISS.SI-ID 281048832]


ONKOLOGIJA

JEREB, Berta. Ozdravljenje raka samo ni dovolj. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije: Onkološki inštitut, 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6185-15-8. ISBN 978-961-6071-88-8. [COBISS.SI-ID 280327680]


POSLOVNI MENEDŽMENT

32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 20.-22. 3. 2013, Portorož, Slovenija. Pametna organizacija : talenti, vitka organiziranost, internet stvari : zbornik povzetkov referatov = Smart organization : high potentials, lean organization, internet of things : book of abstracts. Maribor: Moderna organizacija, 2013. 180 str. ISBN 978-961-232-265-6. [COBISS.SI-ID 266076416]

VUKOVIČ, Goran, MIGLIČ, Gozdana. Metode usposabljanja kadrov. Kranj: Moderna organizacija, 2006. 272 str., ilustr. ISBN 961-232-184-1. [COBISS.SI-ID 224413184]


PSIHIATRIJA

Izobraževalne vsebine v zdravstveni negi na področju psihiatrije : zbornik. Ljubljana: Univerzitetna psihiatrična klinika, 2015. 156 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93235-8-8. [COBISS.SI-ID 279920128]


RAČUNALNIŠTVO

UbiComp'11 : proceedings of the 2011 ACM Conference on Ubiquitous Computing, September 17-21, 2011, Beijing, China. New York: ACM, 2011. XVIII, 466 str., ilustr. ISBN 978-1-4503-0630-0. [COBISS.SI-ID 2186660]

Machine learning and data mining in pattern recognition : 7th International Conference, MLDM 2011, New York, NY, USA, August 30 - September 3, 2011 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 6871). Heidelberg ... [etc.]: Springer, 2011. str. XII, 614 str., ilustr. ISBN 3-642-23199-3. [COBISS.SI-ID 25052455]

Proceedings of the 21st IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems, June 17-19, 2008, Jyväskylä, Finland : editors Seppo Puuronen ... [et al.], (Proceedings - IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems). Los Alamitos; Washigton; Tokyo: IEEE Computer Society, 2008. XXIII, 663 str., ilustr. ISBN 978-0-7695-3165-6. [COBISS.SI-ID 12363798]

13th Conference on Artificial Intelligence in Medicine, AIME 2011, Bled, Slovenia, July 2-6, 2011. Artificial intelligence in medicine : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 6747). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2011. XVII, 355 str., ilustr. ISBN 978-3-642-22217-7. ISBN 978-3-642-22218-4, doi: 10.1007/978-3-642-22218-4. [COBISS.SI-ID 8469076]

International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, BIOCOMP 2010, July 12-15, 2010, Las Vegas, Nevada. BIOCOMP 2010 : proceedings of the 2010 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology. Vol. 1. Las Vegas: CSREA Press, cop. 2010. XXV, 734 str., ilustr. ISBN 1-60132-134-1. [COBISS.SI-ID 16029017]


ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE

ROŠ, Milenko. Sodobni postopki čiščenja odpadnih vod, (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-54-0. [COBISS.SI-ID 274777856]