Februar 2021


STERILIZACIJA. DEZINFEKCIJA

The use of ionizing radiation for sterilization and decontamination. Warsaw: Institute of Nuclear Chemistry and Technology, [2020?]. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52850947]

 


ZASVOJENOST. Alkoholne pijače, mamila, tobak

 

Slovenija brez tobaka s pomočjo nevladnih organizacij. Maribor: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo (SZOTK), Svetovalni center za opuščanje kajenja, 2019. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52991491]

 


ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

 

BOŠNJAK, Aleš. Strateški načrt Instituta informacijskih znanosti : [2019-2024]. Maribor: Institut informacijskih znanosti, 2021. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6133-46-3. [COBISS.SI-ID 96839681]

 

KMETEC, Sergej, MLINAR RELJIĆ, Nataša. Priprava dispozicije zaključnega dela : (interno učno gradivo) : 2020/21. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. II, 14 str., 5 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 50443779]

 

KMETEC, Sergej, MLINAR RELJIĆ, Nataša. Priprava zaključnega dela : (interno učno gradivo) : 2020/21. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. I, 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50441475]