Februar 2020


DERMATOLOGIJA

MARKO, Pij B. (urednik, recenzent). Dermatologija za splošno prakso : strokovno srečanje : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za kožne in spolne bolezni, 2019. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-53-5. [COBISS.SI-ID 97592321]


DIETETIKA

SOBOTKA, Luboš (glavni urednik). Basics in clinical nutrition. 5th ed. Prague: Galén, cop. 2019. XXXIV, 676 str., ilustr. ISBN 978-80-7492-427-9. [COBISS.SI-ID 2048534129]

 

GERIATRIJA. BOLEZNI V STAROSTI

 

KAUČIČ, Boris Miha (urednik), FILEJ, Bojana (urednik), DOBROWOLSKA, Beata (urednik), KANE, Roslyn (urednik), BORONCZYK, Beata (urednik). Multicultural society and aging - challenges for nursing in Europe : selected chapters. Celje: College of Nursing: = Visoka zdravstvena šola, 2016. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6889-21-6. [COBISS.SI-ID 89301505]

 


INFEKCIJSKE BOLEZNI

Skupaj nad gripo : cepi se tudi ti!. [S. l.: s. n., 20??]. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3912212]


JAVNA UPRAVA

 

KORŠIČ POTOČNIK, Maja, PREBIL, Maja, SKOK KLIMA, Urška. Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi. Spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2019. 536 str. ISBN 978-961-204-661-3. [COBISS.SI-ID 301392128]


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

 

ŽELEZNIK, Danica (urednik, recenzent), ŽELEZNIK, Uroš (urednik). Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo = Health as a lifelong and sustainable value : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec: Fakulteta za zdravstvene in socialne vede: = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-94351-4-4. [COBISS.SI-ID 299852288]


MIKROBIOLOGIJA

 

FIJAN, Sabina. Izbrana poglavja iz mikrobiologije : (zbrano učno gradivo) : za študente podiplomskega študija bioinformatike, 2. stopnja na FZV UM pri predmetu: Izbrana poglavja iz mikrobiologije in biokemije. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2567332]

 

FIJAN, Sabina, ROGELJ, Irena. Nekatere metode proučevanja probiotikov in drugih koristnih mikroorganizmov : (interno gradivo) : gradivo za študente Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2567588]

 


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

LOVERSIDGE, Jacqueline M., ZURMEHLY, Joyce. Evidence-informed health policy : using EBP to transform policy in nursing and healthcare. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing, cop. 2019. XXIII, 285 str., ilustr. ISBN 978-1-948057-20-2, ISBN 1-948057-20-4. [COBISS.SI-ID 2569380]

 

SPATH, Patrice. Introduction to healthcare quality management. 3rd ed. Chicago: Health Administration Press; Washington: Association of University Programs in Health Administration, cop. 2018. XX, 362 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-1-56793-985-9, ISBN 1-56793-985-6. [COBISS.SI-ID 2568100]


PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI

 

ARKO, Darja (urednik), KOZAR, Nejc (urednik). Cepljenje nosečnic, otrok, mladostnikov in zdravstvenega osebja : zbornik prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, 2020. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-59-7. [COBISS.SI-ID 98070017]


URGENTNA MEDICINA

 

KREMŽAR, Boriana (urednik), VOGA, Gorazd (urednik), GROSEK, Štefan (urednik). Intenzivna medicina : učbenik. Ljubljana: Slovensko združenje za intenzivno medicino (SZIM), 2019. XXVIII, 1341 str., ilustr. ISBN 978-961-6373-46-3. [COBISS.SI-ID 298799616

 


VARSTVO OKOLJA

FRIIS, Robert H. Essentials of environmental health. 3rd ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, cop. 2019. XX, 410 str., ilustr. Essential public health. ISBN 978-1-284-12397-5, ISBN 1-284-12397-9. [COBISS.SI-ID 2566308]

 

ŠOSTAR-TURK, Sonja, ROZMAN, Urška. Vpliv okolja na zdravje : (zbrano učno gradivo). Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 156 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2567076]

 

ZDRAVILA PO IZVORU

 

BIZJAK, Bojana (urednik). Zbornik povzetkov predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, Center za transfuzijsko medicino, 2020. 70 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-7039-61-0. [COBISS.SI-ID 98058753]


ZDRAVSTVENA NEGA

 

TIMMINS, Fiona (urednik), CALDEIRA, Sílvia (urednik). Spirituality in healthcare : perspectives for innovative practice. Cham: Springer, cop. 2019. VI, 223 str., ilustr. ISBN 978-3-030-04419-0, ISBN 3-030-04419-X. [COBISS.SI-ID 2573476]