Februar 2019


DERMATOLOGIJA

TRČKO, Katarina. Kožne in spolne bolezni. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. IV, 152 str., ilustr. ISBN 978-961-286-233-6. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/386, DOI: 10.18690/978-961-286-233-6. [COBISS.SI-ID 96039169]

 


GERIATRIJA

KOMADINA, Radko (urednik), TOMAŽEVIČ, Matevž (urednik). Geriatrična travmatologija. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje kirurgov, 2018. 298 str., ilustr. ISBN 978-961-92974-1-4. [COBISS.SI-ID 297381888]

 


INFEKCIJSKE BOLEZNI. AIDS

LEŠNIČAR, Gorazd (urednik). Zbornik predavanj. Celje: Splošna bolnišnica, 2012. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6678-18-6. [COBISS.SI-ID 263870208]

 


INFORMATIKA

SEWELL, Jeanne P. Informatics and nursing : opportunities and challenges. 6th ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer, cop. 2019. XXII, 458 str., ilustr. ISBN 978-1-975102-08-1, ISBN 1-975102-08-8. [COBISS.SI-ID 2473636]

 


MEDICINSKA REHABILITACIJA

BREJC, Tone. Skrb za ostarele svojce po rehabilitaciji : priročnik. 1. izd. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2004. 31 str. ISBN 961-6060-50-3. [COBISS.SI-ID 127740672]

 


SPLOŠNO

ZIDANSKI, Majda. Kongresna dejavnost : organizacija kongresov. Bled: Albatros, 2005. [VIII], 160 str., ilustr., obrazci. ISBN 961-238-524-6. [COBISS.SI-ID 222539776]