Februar 2018


ANATOMIJA

AGUR, Anne M. R., DALLEY, Arthur F.. Grant's atlas of anatomy. 14th ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer, cop. 2017. XVIII, 867 str., ilustr. ISBN 978-1-4963-1024-8. [COBISS.SI-ID 2390948]


KIRURGIJA

Nadaljevalni laparoskopski tečaj : zbornik predavanj. Ljubljana: Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center: Slovensko združenje za gastroenterologijo in hepatologijo, 2016. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6442-71-8. [COBISS.SI-ID 284935168]


KRONIČNE BOLEZNI

Lubkin's chronic illness : impact and intervention. 10th. ed. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, cop. 2019. X, 611 str., ilustr. ISBN 978-1-284-12885-7. ISBN 1-284-12885-7. [COBISS.SI-ID 2391716]


NEGOVALNO OSEBJE

WADDILL-GOAD, Suzanne. Nurse burnout : combating stress in nursing. Indianapolis, IN: Sigma Theta Tau International, cop. 2016. XXXIII, 249 str., ilustr. ISBN 978-1-938835-88-9. [COBISS.SI-ID 2387108]


ONKOLOGIJA

Abstract book. Maribor: University Medical Centre, Department of Gynaecologic and Breast Oncology, 2018. 140 str. ISBN 978-961-7039-00-9. [COBISS.SI-ID 93837313]


PRAVO

BORCHARDT, Klaus-Dieter. Osnove prava Evropske unije. Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2016 [i. e.] 2017. 136 str., ilustr., zvd. ISBN 978-92-79-63700-1, doi: 10.2775/589054. [COBISS.SI-ID 4789659]


URGENTNA MEDICINA

20-letnica delovanja Sekcije reševalcev v zdravstvu : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, 2010. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-92063-6-2. [COBISS.SI-ID 250304512]


ZDRAVSTVENA NEGA

CHINN, Peggy L., KRAMER, Maeona K.. Knowledge development in nursing : theory and process. 10th ed. St. Louis: Elsevier, cop. 2018. XII, 314 str., ilustr. ISBN 978-0-323-53061-3. ISBN 0-323-53061-3. [COBISS.SI-ID 2391972]


ZGODOVINA MEDICINE

ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands, From traditional to modern healthcare, pharmacy. Ljubljana: Slovenska matica: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2017. 458 str., ilustr. ISBN 978-961-213-277-4. ISBN 978-961-6676-04-5. [COBISS.SI-ID 292932608]