Februar 2017


BIOKEMIJA. BIOFIZIKA

Polymerase chain reaction for biomedical applications. Rijeka: Intech, 2016. VIII, 173 str., ilustr. ISBN 978-953-51-2795-6. http://www.intechopen.com/books/polymerase-chain-reaction-for-biomedical-applications. [COBISS.SI-ID 2308004]


BOLEZNI DIHAL

KAMBIČ, Vinko, FISCHINGER, Janez, GALE, Nina, RADŠEL, Zora, ŽARGI, Miha. Hripavost. Ljubljana: Lek, 1986. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 767764]


ČLOVEKOVE PRAVICE

Unescova deklaracija o načelih strpnosti : [slovenski prevod s spremnim besedilom]. 2., dopolnjena izd. Šentjur: Izobraževalni center Eksena, Xena, 2016. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 285207808]


DIAGNOSTIKA

Informacije za bolnike o preiskavah v nuklearni medicini. Ljubljana: Onkološki inštitut: = Institue of Oncology, 2003. [25] str., ilustr. ISBN 961-6071-32-7. [COBISS.SI-ID 122674176]


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

KAUČIČ, Matjaž. Kirurško zdravljenje raka dojke in rekonstrukcija dojke : informativna knjižica za bolnice, (Dobro je vedeti, kaj pomeni). Ljubljana: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 2006. 45 str., ilustr. ISBN 961-90822-9-X. ISBN 978-961-90822-9-4. [COBISS.SI-ID 228554496]


ONKOLOGIJA

KRAJC, Mateja, NOVAKOVIĆ, Srdjan, ŽGAJNAR, Janez, BLATNIK, Ana, ŠKOF, Erik, VREČAR, Alenka, KLOPČIČ, Natalija, DURATOVIĆ KONJEVIĆ, Amela. Dedni rak dojk in/ali jajčnikov : ambulanta za onkološko genetsko svetovanje. Ljubljana: Onkološki inštitut: = Institute of Oncology, 2016. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2395259]

VELEPIČ, Marija, BOSTIČ-PAVLOVIČ, Jožica, DROLC, Helena, ČUFER, Tanja. Kako olajšamo težave ob zdravljenju s kemoterapijo, (Pogovori z bolniki). Ljubljana: Onkološki inštitut, Služba za zdravstveno nego, 1993. 18 str. [COBISS.SI-ID 35001088]

4th Conference on Experimental and Translational Oncology, Kranjska gora, Slovenia, March, 22-26, 2006. Book of abstracts. Ljubljana: Association of Radiology and Oncology, 2006. 132 str. ISBN 961-91302-1-9. [COBISS.SI-ID 225471488]

NOVAKOVIĆ, Srdjan. Pregled pomembnejših tumorskih označevalcev v klinični onkologiji. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2000. 62 str., barvne ilustr. ISBN 961-6071-26-2. [COBISS.SI-ID 106728960]

OCVIRK, Janja, REBERŠEK, Martina, HLEBANJA, Zvezdana, ŠKOF, Erik, OBLAK, Irena, VELENIK, Vaneja, ANDERLUH, Franc. Rak trebušne slinavke : kaj morate vedeti o bolezni?. Ljubljana: Onkološki inštitut: = Institute of Oncology, 2008. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6071-49-9. [COBISS.SI-ID 241341696]

ANDERLUH, Franc, MARUŠIČ, Andrej, OBLAK, Irena, OCVIRK, Janja, REBERŠEK, Martina, ŠKOF, Erik, VELENIK, Vaneja. Rak želodca : kaj morate vedeti o bolezni?. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2006. 24 str., ilustr. ISBN 961-6071-41-6. ISBN 978-961-6071-41-3. [COBISS.SI-ID 230063360]


URGENTNA MEDICINA

Zbornik 23. srečanja slovenskega in hrvaškega združenja za intenzivno medicino, Maribor, 27. - 28. januar 2017. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6909-80-8. [COBISS.SI-ID 90457601]


UROLOGIJA

Bolezni ledvic. 3. izd. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Slovensko nefrološko društvo: Univerzitetni klinični center, Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, 2014. 757 str., ilustr. ISBN 978-961-281-320-8. http://www.nephro-slovenia.si/images/PDF/Bolezni_ledvic_2014_novo.pdf. [COBISS.SI-ID 77338881]


VISOKO ŠOLSTVO

Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, 2016. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4666875]