Februar 2016


ETIKA

CIULLA, Joanne B.. Ethics, the heart of leadership. 3rd ed. Santa Barbara; Denver; Oxford: Praeger, cop. 2014. XIX, 236 str. ISBN 978-1-4408-3065-5. ISBN 978-1-4408-3067-9. [COBISS.SI-ID 1024467838]


GERONTOLOGIJA

European charter of rights and responsibilities of older people in need of long-term care and assistance : EUSTaCEA project, under Daphne III programme : accompanying guide. [S. l: s. n.], 2010. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2189988]


KIRURŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

Predstavitev dobrih praks v kirurški zdravstveni negi in kirurške delavnice : zbornik predavanj z recenzijo, Laško, 14. marec 2014. Celje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2014. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-93277-2-2. [COBISS.SI-ID 272713472]

Zagotavljanje kakovostne kirurške zdravstvene nege : znamo in zmoremo : zbornik predavanj z recenzijo, Moravske Toplice, 27. marec 2015. Celje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2015. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-93277-3-9. [COBISS.SI-ID 278689280]

Zdravstvena nega kirurškega bolnika v sodobni kirurgiji - problemi, izzivi in priložnosti za prihodnost : zbornik predavanj z recenzijo, Laško, 15. marec 2013. Celje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2013. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-93277-1-5. [COBISS.SI-ID 265962496]

Urgentna stanja v kirurgiji : vloga in pomen zdravstvene nege : zbornik predavanj, Laško, 15. marec 2012. Celje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2012. 115 str., barvne fotogr., tabele. ISBN 978-961-93277-0-8. [COBISS.SI-ID 260785152]


ORTOPEDIJA

MALIK, Sheraz S., MALIK, Shahbaz S.. Orthopaedic biomechanics made easy, (Cambridge medicine). Cambridge: Cambridge University Press, 2015. XII, 211 str., ilustr. ISBN 978-1-107-68546-8. ISBN 1-107-68546-X. [COBISS.SI-ID 2190244]


PEDIATRIJA

ECKOLDT-ALPHEI, Karen, THIEME, Katrin, SCHÄFER, Tim. Ciljana primjena pomagala na primjeru cerebralne paralize : osnove prakse pravilne opskrbe : informacije za terapeute i tehničare. 2nd ed. Duderstadt: Otto Bock HealthCare Deutschland, cop. 2011. 60 str., ilustr. ISBN 978-953-55959-1-5. [COBISS.SI-ID 2196388]

ECKOLDT-ALPHEI, Karen, THIEME, Katrin, SCHÄFER, Tim. Goal-oriented use of devices using the example of cerebral palsy : fundamentals of the fitting practice : information for therapists and technicians. Duderstadt: Otto Bock HealthCare Deutschland, cop. 2011. 76 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2196132]


PSIHOLOGIJA

POŠTUVAN, Vita, TANČIČ GRUM, Alenka. Program NARA - MOČ strokovnjakom skozi čuječnost : 6-tedenska oblika : priročnik za izvajanje vaj čuječnosti v okviru programa MOČ. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6984-00-3. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-07-2/index.html. [COBISS.SI-ID 281554688]


SOCIOLOGIJA

WATSON, James, HILL, Anne. Dictionary of media and communication studies. 9th ed. New York [etc.]: Bloomsbury Academic, 2015. XXVI, 373 str., ilustr. ISBN 978-1-62892-148-9. ISBN 1-62892-148-X. [COBISS.SI-ID 2190500]


ZASVOJENOST – alkohol, tobak, mamila

Program II. strokovnega srečanja Z znanjem proti odvisnostim od nedovoljenih drog, Pekre, 10. oktober 2002. Maribor: Mestna občina, 2002. 59 str. [COBISS.SI-ID 2189732]


ZDRAVSTVENA INFORMATIKA

 Health informatics : practical guide for healthcare and information technology professionals. 6th ed. [S. l.]: Informatics Education, cop. 2014. XI, 518 str., ilustr. ISBN 978-1-304-79110-8. ISBN 978-0-9887529-2-4. [COBISS.SI-ID 4715627]