December 2019


BIOKEMIJA. BIOFIZIKA

LIEBERMAN, Michael, PEET, Alisa. Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach. 5th ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer Health, cop. 2018. XII, 1051 str., ilustr. ISBN 1-4963-8772-4, ISBN 978-1-4963-8772-1. [COBISS.SI-ID 3882516]

 

ČLOVEKOVE PRAVICE

Ti odločaš o svojih osebnih podatkih. [Ljubljana]: Zveza potrošnikov Slovenije, 2019. 21 str., ilustr. https://issuu.com/ursa_smid/docs/tiodlocas_20052019-web. [COBISS.SI-ID 11672487]

 

DIETETIKA

DEBRUYNE, Linda K., PINNA, Kathryn. Nutrition for health and healthcare. 6th ed. Boston: Cengage Learning, cop. 2017. XX, 661 str., [138] str. pril., ilustr., tabele. ISBN 978-1-305-62796-3, ISBN 1-305-62796-2. [COBISS.SI-ID 2555812]

 

KIRURGIJA

KOBILICA, Nina (urednik, recenzent). Zgodnji in pozni pooperativni zapleti : [zbornik predavanj]. Maribor: UKC, Klinika za kirurgijo: Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete, 2019. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-45-0. [COBISS.SI-ID 97418241]

 

OČESNE BOLEZNI

 

PAHOR, Dušica (urednik, recenzent). 100 let Oddelka za očesne, ušesne, nosne in vratne bolezni : 1919-2019 : Oddelek za očesne bolezni, strokovni simpozij, Maribor, 22. 11. 2019 : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-56-6. [COBISS.SI-ID 97667073]

 

POŠKODBE. RANE

Zdravljenje s sistemom V.A.C, : klinične smernice : referenčni vir za zdravnike. [S. n.]: KCI Licensing, [2017], cop. 2016. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 302868992]


STATISTIKA

CILAR, Leona, KMETEC, Sergej, POVALEJ BRŽAN, Petra, ŠTIGLIC, Gregor. Osnove kvantitativne analize podatkov v zdravstvu : zbrano učno gradivo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. 75 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2550948]

 

ZDRAVSTVENA NEGA

HERDMAN, T. Heather (urednik), KAMITSURU, Shigemi (urednik). Negovalne diagnoze : definicije in klasifikacija 2018-2020. 11. (2. slovenska) izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2019. XVIII, 481 str., ilustr. ISBN 978-961-273-214-1. [COBISS.SI-ID 301326080]

 

ZDRAVSTVENA NEGA OTROKA

LJUBIČ, Andreja (urednik). Z znanjem, pravilnim pristopom in komunikacijo do varne zdravstvene nege otrok : program : strokovno srečanje z učnimi delavnicami, Velenje, 22. in 23. november 2019 : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije - Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji, 2019. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-94515-1-9. [COBISS.SI-ID 302761216]

 

ZNANSTVENO RAZISKOVANJE

HIGGINS, Julian P. T. (urednik), GREEN, Sally (urednik). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. 2nd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, cop. 2019. XXVIII, 694 str., graf. prikazi. Cochrane book series. ISBN 978-1-119-53662-8. [COBISS.SI-ID 1024228822]

 

CILAR, Leona, ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija, ŠTIGLIC, Gregor. Priprava dispozicije zaključnega dela 1. stopnje Zdravstvene nege - praktični primeri : [interno učno gradivo]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2551204]