December 2016


BIOGRAFIJE

SACKS, Oliver. V pogonu : neko življenje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 366 str., [32] str. pril. ISBN 978-961-241-983-7. [COBISS.SI-ID 286738432]


BOLEZNI GIBAL

KOCJAN, Tomaž, KOZLEVČAR-ŽIVEC, Maja, GABER, Gabriela. Vse kar moram vedeti o osteoporozi. 3. predelana in razširjena izd. Ljubljana: Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-92521-2-3. http://osteoporoza.si/wp-content/uploads/2013/09/9-Knjizica-Vse-kar-moram-vedeti_za-splet_29.8.13.pdf. [COBISS.SI-ID 265617920]


BOLEZNI LIMFNEGA SISTEMA

JEZERŠEK NOVAKOVIĆ, Barbara. Maligni limfomi : knjižica za bolnike in svojce. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2013. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1669755]


BOLEZNI PREBAVIL

Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2. 1. izd. Ljubljana: Diabetološko združenje Slovenije, 2016. 192 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93073-2-8. http://endodiab.si/priporocila/smernice-za-vodenje-sladkorne-bolezni/. [COBISS.SI-ID 287504384]

Zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2016. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-77-8. [COBISS.SI-ID 89361409]

60 let Zveze društev diabetikov Slovenije : 1956-2016. Ljubljana: Zveza društev diabetikov Slovenije, 2016. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-91389-5-3. [COBISS.SI-ID 286845440]


DIAGNOSTIKA

GROŠEL, Alenka, KRHIN, Blaž, LENART, Katarina, MOŽINA, Barbara. Laboratorijski vodnik za paciente. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2016. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6071-97-0. [COBISS.SI-ID 286091008]

 


DIETETIKA

KOVAČ-BLAŽ, Milena. Družinska obravnava debelosti otrok in mladostnikov : priročnik za izvajalce. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-08-9. [COBISS.SI-ID 286442496]


DOJENJE

Dojenje : ključ do trajnostnega razvoja : zbornik prispevkov = Breastfeeding : a key to sustainable development : symposium proceedings. Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF, 2016. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6626-30-9. [COBISS.SI-ID 286550016]


FARMAKOLOGIJA

ČERVEK, Jožica, SIMONČIČ GODNIČ, Mojca. Zdravila za uporabo v paliativni medicini. Ljubljana: Onkološki inštitut: = Institue of Oncology, 2008. 24 str. ISBN 978-961-6071-46-8. [COBISS.SI-ID 237776384]


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

BUZETI, Tatjana, DJOMBA, Janet Klara, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca, IVANUŠA, Marijan, JERIČEK KLANŠČEK, Helena, KELŠIN, Nevenka, KOFOL-BRIC, Tatjana, KOPRIVNIKAR, Helena, KOROŠEC, Aleš, KOVŠE, Katja, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, NADRAG, Petra, PAULIN, Sonja, PEČAR, Janja, PEČAR-ČAD, Silva, ROK-SIMON, Mateja, TOMŠIČ, Sonja, TRUDEN-DOBRIN, Polonca, ZADNIK, Vesna, ZVER, Eva. Neenakosti v zdravju v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja, 2011. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6659-77-2. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_v_zdravju_v_sloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 254416640]


OČESNE BOLEZNI

Zbornik Bolezni orbite. Ljubljana: Očesna klinika, Univerzitetni klinični center, 2016. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6442-72-5. [COBISS.SI-ID 286811392]


ONKOLOGIJA

BORŠTNAR, Simona, BERNOT, Marjana, ČUFER, Tanja, HORVAT, Marika, MLAKAR-MASTNAK, Denis, OCVIRK, Janja, PAJK, Bojana, SONC, Monika, UMIČEVIĆ, Snežana, URŠIČ-VRŠČAJ, Marjetka, ZAJC, Metka, ZAKOTNIK, Branko. Napotki za premagovanje neželenih učinkov sistemskega zdravljenja raka : kaj morate vedeti?. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2007. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6071-40-6. [COBISS.SI-ID 230062848]

OCVIRK, Janja, ANDERLUH, Franc, HLEBANJA, Zvezdana, OBLAK, Irena, REBERŠEK, Martina, VELENIK, Vaneja, ŠKOF, Erik. Rak debelega črevesa in danke : kaj morate vedeti o bolezni. Prenovljena izd. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2008. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-6071-47-5. [COBISS.SI-ID 237776640]

Preprečevanje raka : dejstva, ki jih mora vedeti zdravstveni delavec : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut, 2015. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6071-93-2. [COBISS.SI-ID 282169600]


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

Problemy i perspektivy vyšego i srednego sestrinskoga obrazovanija: integracija v sovremennoe zdravoohraneniev = Problems and prospects of higher and secondary education nursing: integration in modern health : sbornik tezisov. Moskva: Izdatedjerstvo Pervogo MGMU imeni I.M. Sečenova, 2016. 350 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2291620]


PALIATIVNA ZDRAVSTVENA NEGA

4. mariborska šola paliativne oskrbe, UKC Maribor, 25.-26. november 2016. Zbornik prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2016. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-78-5. [COBISS.SI-ID 89454337]

Pogosta vprašanja v paliativni oskrbi. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2008. 201 str. ISBN 978-961-6071-45-1. [COBISS.SI-ID 237775872]


STERILIZACIJA. DEZINFEKCIJA

Varnost je načrtovana : zbornik predavanj, Kranjska gora, 16. in 17. april, 2015. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, 2015. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-273-107-6. [COBISS.SI-ID 279057664]