December 2015


BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

Zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2015. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-62-4. [COBISS.SI-ID 84603905]


DELOVNO OKOLJE. VARSTVO PRI DELU

Priznanja za dobro prakso Zdravo delovno okolje 2014-2015 : obvladajmo stres in psihosocialna tveganja za zdrava delovna mesta. Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2015. 52 str., ilustr. ISBN 978-92-9240-569-4, doi: 10.2802/10001. [COBISS.SI-ID 2182308]

TRATNIK, Etbin. Prenehajte s tem hrupom! : priročnik z osnovnimi informacijami in navodili. 2. ponatis. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2009. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6471-06-0. [COBISS.SI-ID 247079680]

Vodilna vloga in pobuda vodstva na področju varnosti in zdravja pri delu : praktični vodnik. Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2012. 22 str., ilustr. ISBN 978-92-9191-635-1. [COBISS.SI-ID 2181796]

JUG, Aleš, KRAMAR, Nataša. Vodnik po spletnem interaktivnem orodju za ocenjevanje tveganja na delovnem mestu OiRA/ Online interactive Risk Assessment/. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, 2014. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2182052]

ZAJC, Anka. Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju : priporočila delodajalcem, vodjem in ostalim zaposlenim. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 104 str. ISBN 978-961-93645-2-9. [COBISS.SI-ID 272588544]

ANTAUER, Igor. Zbornik projekta ProZDRAV : s spoznavanjem in preverjanjem tveganj skupaj do zdravih in varnih delovnih mest. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, 2014. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-7-4. [COBISS.SI-ID 275628032]

LEVOVNIK, David. Ergonomija. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-3-6. [COBISS.SI-ID 272643840]


DIETETIKA

DUDEK, Susan G.. Nutrition essentials for nursing practice. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 2014. IX, 651 str., ilustr. ISBN 978-1-4511-8894-3. ISBN 1-4511-8894-3. [COBISS.SI-ID 2178724]

MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, KOCH, Verena, PAVČIČ, Maruša, HROVATIN, Barbara, ŠERONA, Ana. Manj maščob - več sadja in zelenjave : zdravo prehranjevanje s pomočjo prehranske piramide. 2. izd. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2012. 52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2773477]

MERELA, Gita. Prehrana. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-4-3. [COBISS.SI-ID 272644096]


HIGIENA. OSEBNO ZDRAVJE

MERELA, Gita. Promocija zdravja. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-0-5. [COBISS.SI-ID 272587776]


PSIHIATRIJA

The art and science of mental health nursing : principles and practice. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2013. XXI, 689 str., ilustr. ISBN 978-0-33-524561-1. ISBN 0-33-524561-7. [COBISS.SI-ID 2178468]


PSIHOLOGIJA

LEVOVNIK, David. Stres na delovnem mestu. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-1-2. [COBISS.SI-ID 272588032]

Vodnik po kampanji : obvladovanje stresa in psihosocialnih tveganj pri delu. Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2014. 29 str., ilustr. ISBN 978-92-9240-551-9, doi: 10.2802/118408. [COBISS.SI-ID 2177700]


URGENTNA MEDICINA

Clinical emergency medicine, (A Lange medical book). [1st print]. New York [etc.]: McGraw-Hill Education Medical, cop. 2014. XVII, 441 str., ilustr. ISBN 978-0-07-179460-2. ISBN 0-07-179460-3. ISBN 978-1-25-925562-5. ISBN 1-25-925562-X. [COBISS.SI-ID 1108426846]


ZDRAVSTVENA VZGOJA

MILLER, Mary Alice, STOECKEL, Pamella Rae. Client education : theory and practice. 2nd ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning, 2016. IX, 368 str., ilustr. ISBN 978-1-284-08503-7. ISBN 1-284-08503-1. [COBISS.SI-ID 2178212]