Avgust 2019


DOJENJE

HOYER, Silvestra. Uspešno dojenje za dobro zdravje otrok in mater. 15. prenovljena izd. Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF, 2012. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2516132]


PEDIATRIJA

PEVEC, Monika (urednik), DOLINŠEK, Jernej (urednik), XVI. srečanje medicinskih sester v pediatriji, 12. in 13. april, Kongresni center Habakuk, Maribor. Kontinuirana zdravstvena nega ; Ni vse epilepsija, kar se trese ; Odvisnosti pri otrocih in mladostnikih : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 165 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-7039-32-0. [COBISS.SI-ID 96465921]

DOLINŠEK, Jernej (urednik), MARČUN-VARDA, Nataša (urednik). Ni vse epilepsija, kar se trese ; Tranzicijska medicina ; Odvisnosti pri otrocih in mladostnikih : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-31-3. [COBISS.SI-ID 96466177]


SOCIALNO SKRBSTVO

KAUČIČ, Boris Miha (urednik), FILEJ, Bojana (urednik), PRESKER PLANKO, Alenka (urednik), ESIH, Katja (urednik). Integrirana dolgotrajna oskrba : odziv na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji : zbornik povzetkov. V Celju: Visoka zdravstvena šola, 2019. 35 str. ISBN 978-961-6889-33-9. [COBISS.SI-ID 96720641]


VISOKO ŠOLSTVO

KRAJNC, Ivan (urednik). Portreti visokošolskih učiteljev, zaslužnih za nastanek Medicinske fakultete v Mariboru, ki so bili zaposlenih v Splošni bolnišnici Maribor in habilitirani do leta 2002 : tempus fugit / čas beži : zbornik v zahvalo najzaslužnejšim visokošolskim učiteljem, ki so v preteklosti in sedanjosti pomembno zaznamovali pot od razmišljanj do ustanovitve Medicinske fakultete Univerze v Mariboru leta 2003 in so bili habilitirani do leta 2002 = Portraits of higher education teachers who deserve credit for the formation of the Faculty of Medicine in Maribor and were employed at the General Hospital Maribor and habilitated up to the year 2002 : tempus fugit / time passes : collection of scientific papers as gratitude to the most honorary higher education teachers who in the past and present importantly marked the path from deliberations to the establishment of the Faculty of Medicine of the University of Maribor in the year 2003 and were habilitated up to the year 2002. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-286-279-4. [COBISS.SI-ID 96792065]


ZDRAVSTVENA NEGA

SMITH, Pam. The emotional labour of nursing revisited : can nurses still care?. 2nd edition. Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, 2012. XVI, 228 str., ilustr. ISBN 978-0-230-20262-7, ISBN 0-230-20262-4. [COBISS.SI-ID 2518436]