Avgust 2017


BOLEZNI DIHAL

Pulmologija kroz primjere iz prakse. Split: Medicinski fakultet, 2017. 274 str., ilustr. ISBN 978-953-7524-21-0. [COBISS.SI-ID 3870740]


GERIATRIJA

Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice. 5th ed. New York: Springer Publishing Company, cop. 2016. XXIII, 725 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-7166-5. ISBN 0-8261-7166-4. [COBISS.SI-ID 2348964]


GINEKOLOGIJA

Abstract book. Maribor: University Medical Centre, Department of Gynaecology and Perinatology, 2017. 88 str. ISBN 978-961-6909-87-7. [COBISS.SI-ID 92377857]


HEMATOLOGIJA

LABAR, Boris. Hematologija, (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu). Zagreb: Školska knjiga, 2017. XXII, 833 str., ilustr. ISBN 978-953-0-31596-9. [COBISS.SI-ID 512739896]


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

EVANS, Daryl, COUTSAFTIKI, Dina, FATHERS, C. Patricia. Health promotion and public health for nursing students, (Transforming nursing practice). 3rd ed. Thousand Oaks: Sage; London: Learning Matters, cop. 2017. VIII, 168 str., ilustr. ISBN 1-4739-7784-3. ISBN 978-1-4739-7785-3. [COBISS.SI-ID 2348452]


KAZNIVA DEJANJA

Zdravstvo - pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini : zbornik. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2016. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-6185-18-9. [COBISS.SI-ID 284776448]


MEDICINSKA REHABILITACIJA

Pozni zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2015. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-6060-95-0. [COBISS.SI-ID 277562368]


NEGOVALNO OSEBJE

KERŠIČ, Irena, MAGAJNE, Milojka, SIMA, Đurđa, LESKOVEC, Ivana. Medicinske sestre skozi čas : 20. maj - 30. oktober 2011 v Cerkljanskem muzeju : [katalog razstave]. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (DMSBZT), 2011. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-92811-4-7. [COBISS.SI-ID 256045312]


NEVROLOGIJA

BIELEN, Ivan. Živeti z epilepsijo. V Ljubljani: Pliva, 2001. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16743385]


PEDIATRIJA

75 let Dispanzerja za otroke v Mariboru - dispanzer za otroke danes, dispanzer jutri. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2000. 72 str., graf. prikazi. ISBN 961-90806-0-2. [COBISS.SI-ID 44712961]


PSIHIATRIJA

Živeti s shizofrenijo. [Ljubljana]: Pliva, 2004. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 216812800]


ZDRAVSTVENA NEGA

KUIPER, RuthAnne, O'DONNELL, Sandra, PESUT, Daniel J., TURRISE, Stephanie L.. The essentials of clinical reasoning for nurses : using the outcome-present state test model for reflective practice. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, cop. 2017. XXII, 448 str., ilustr. ISBN 978-1-945157-09-7. ISBN 1-945157-09-7. [COBISS.SI-ID 2348708]