Avgust 2015

1. BENDER, David A.. Introduction to nutrition and metabolism. 5th ed. Boca Raton; London; New York: CRC Press, 2014. XV, 404 str., ilustr. ISBN 978-1-4665-7224-9. [COBISS.SI-ID 2138532]

2. Evropsko okolje : stanje in napovedi 2015 : strnjeno poročilo. Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije, 2015. 205 str., ilustr. ISBN 978-92-9213-536-2, doi: 10.2800/276494. [COBISS.SI-ID 3434725]

3. Living with ageing and dying : palliative and end of life care for older people. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011. XVII, 284 str., ilustr. ISBN 978-0-19-956993-9. ISBN 0-19-956993-2. [COBISS.SI-ID 2138276]

4. MREVLJE, Franc. Sladkorna bolezen tipa 2, (Zbirka Spreminjamo znanje o sladkorni bolezni). Ljubljana: Novo Nordisk, Podružnica v Sloveniji, 2006. 22 str., ilustr. ISBN 961-91787-0-X. [COBISS.SI-ID 225947904]

5. PETERNEL, Mateja, STAREŠINIĆ, Helen. Mladostni v zrelih letih. Maribor, 2003: [s.n.]. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1209663]

6. ROBAČER, Martina, RITTER, Tjaša, ŠOSTAR-TURK, Sonja, FIJAN, Sabina. Pomen ekoloških živil v prehrani občutljivih skupin prebivalcev (bolniki, starostniki, otroci) : [zloženka]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, [2015]. 1 zloženka, barvne fotograf. [COBISS.SI-ID 3863340]

7. Pregled muzejev : 2014 : slovenščina. Gradec: Universalmuseum Joanneum, [2013]. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11599900]

8. Prva pomoč. Grosuplje: Samo.uk, 2003. [26] kartic 6 x 9 cm, potiskanih obojestransko, prilepljenih na ploščo 20 x 10 cm, ilustr. ISBN 961-238-195-X. [COBISS.SI-ID 124255488]