April 2021


DIETETIKA

 

OBI, Clifford Nkemnaso. Traditional fermented foods as probiotic functional foods - a review. [S. l.]: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. VI, 92 str., ilustr. ISBN 978-3-330-32862-4. [COBISS.SI-ID 61845251]


GINEKOLOGIJA. PORODNIŠTVO

 

ARKO, Darja, TAKAČ, Iztok (urednik). Ginekološka onkologija. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. XLII, 876 str., ilustr. ISBN 978-961-286-330-2. [COBISS.SI-ID 97922305]


NFORMATIKA

 

GERLIČ, Ivan. Računalništvo in informatika v zdravstvu. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede, 2020. 511 str., ilustr. ISBN 978-961-94985-2-1. [COBISS.SI-ID 305064448]


JAVNO ZDRAVJE IN HIGIENA

 

BENNETT, Clare L. (urednik), LILLYMAN, Sue (urednik). Promoting health and wellbeing : for nursing and healthcare students. Banbury: Lantern, 2020. XIII, 200 str., ilustr. Essentials. ISBN 978-1-908-62585-4, ISBN 1-908-62585-6. [COBISS.SI-ID 61928963]


MIKROBIOLOGIJA

 

IHAN, Alojz (urednik), MÜLLER-PREMRU, Manica (urednik), SEME, Katja (urednik), MATOS, Tadeja (urednik). Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2020. 423 str., ilustr. ISBN 978-961-95091-0-4. [COBISS.SI-ID 26586883]


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

 

ROWLING, Edwina (urednik). Leadership and engagement for improvement in the NHS : together we can : report from the King's Fund leadership review 2012. London: The King's Fund, 2012. VI, 41 str., graf. prikazi. ISBN 978-1-85717-640-7, ISBN 1-85717-640-5. [COBISS.SI-ID 61906947]

 


PRVA POMOČ. RDEČI KRIŽ

 

KELC, Andrej, KERŠIČ, Robert, KLEMEN, Petra, MEKIŠ, Dušan, MOLLER PETRUN, Andreja, PROSEN, Gregor, STRNAD, Matej, ŠPINDLER, Mateja, ŽIVKOVIĆ, Nenad, WAGNER-KOVAČEC, Jožica, MEKIŠ, Dušan (urednik), STRNAD, Matej (urednik). Prva pomoč : navodila za vaje za študente medicine. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-286-306-7. [COBISS.SI-ID 97368833]


ZDRAVJE IN HIGIENA v starejših letih. GERONTOLOGIJA

 

Kako ohraniti možgane miselno vitalne? : miselne vaje. [Novo mesto: Krka, 2020. [14] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23143427]


ZDRAVSTVENA NEGA

 

JEFFRIES, Pamela R. (urednik). Simulation in nursing education : from conceptualization to evaluation. 3rd ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer, cop. 2021. XXIV, 197 str., ilustr. ISBN 978-1-975165-70-3, ISBN 1-975165-70-5. [COBISS.SI-ID 60286979]