April 2020


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

 

LIANG, Tingbo (urednik). Priročnik za preprečevanje in zdravljenje COVID-19 : prva pridružena bolnišnica, Medicinska univerza Zhejiang : pripravljen na podlagi kliničnih izkušenj. 1. izd. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-62-7. [COBISS.SI-ID 98476289]


POSLOVNI MENEDŽMENT

 

KALUŽA, Jindřich (urednik), KLJAJIĆ, Miroljub (urednik), LESKOVAR, Robert (urednik), RAJKOVIČ, Vladislav (urednik), PAAPE, Björn (urednik), ŠIKULA, Milan (urednik). Sinergija metodologij : zbornik povzetkov referatov 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 = Sinergy of methodologies : book of abstracts of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16th-18th, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005. 197 str. ISBN 961-232-176-0. [COBISS.SI-ID 219192832]


PRVA POMOČ. RDEČI KRIŽ

 

GRADIŠEK, Primož. Najnujnejši ukrepi prve pomoči : (za voznike motornih vozil) : navodila za laike. [Ljubljana]: Rdeči križ Slovenije, 2006. 1 zgibanka (5 str.), barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 22122713]

 


PSIHIATRIJA

 

MOŽGAN, Barbara (urednik). Zakon o duševnem zdravju, zakon o pacientovih pravicah in mesto zdravstvene nege : zbornik prispevkov. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2009. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-91166-7-8. [COBISS.SI-ID 244581376]


ZASVOJENOST. Alkoholne pijače, mamila, tobak.

 

HOČEVAR, Tadeja, HENIGSMAN, Karmen, ŠTRUC, Ana. Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola SOPA. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. [20] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13532163]