April 2018


BOLEZNI GIBAL

12. interdisciplinarni strokovni seminar SDRR, Maribor, 19. november 2015. Obolenja roke kot posledica delovnih obremenitev in preventiva : zbornik predavanj. [Ljubljana: Slovensko društvo za rehabilitacijo roke - SDRR, 2015]. 115 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4954475]


DOJENJE

Spodbujanje in podpora dojenju v zdravstvenih ustanovah : modularni tečaj. Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF, 2018. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-6626-35-4. [COBISS.SI-ID 293436672]


GERONTOLOGIJA

GORIUP, Jana, LAHE, Danijela. Poglavja iz socialne gerontologije, (Zbirka Znanstvene monografije). 1. natis. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-26-9. [COBISS.SI-ID 292884736]


GINEKOLOGIJA

Šola ginekološke endokrinologije : zbornik : učna delavnica za zdravnike specializante in specialiste ginekologije in porodništva ter za vse zdravstvene delavce, ki želijo poglobiti znanje iz ginekološke endokrinologije, 16. 3. 2018, Maribor. Maribor: Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center, 2018. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-03-0. [COBISS.SI-ID 94138881]


MEDICINA IN PRAVO

Pravice bolnikov in zdravnikov v zakonsko opredeljenih postopkih (sodišča, prisilne hospitalizacije, nujno zdravljenje, ZPIZ, IZ) : zbornik predavanj, (Družinska medicina, Supplement, 2015, 13, 6). Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2015. VI, 49 str., tabele. ISBN 978-961-6810-35-7. http://www.drmed.org/zborniki-strokovnih-srecanj/. [COBISS.SI-ID 280612864]


POŠKODBE. RANE

Športne poškodbe roke : zbornik z recenzijo. Ljubljana: Slovensko društvo za rehabilitacijo roke, 2016. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-285-504-8. [COBISS.SI-ID 287235840]


PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI

Cepljenje : stališča in odnos ključnih javnosti do cepljenja v Sloveniji. Slovenska izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-54-6. [COBISS.SI-ID 294105600]


PSIHOLOGIJA

Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti VI : za vse, ki jih zanima učinkovito svetovalno delo s pacienti ter motivacija pri doseganju njihovih ciljev : zbornik izvlečkov. [Ljubljana]: Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2018. 34 str. ISBN 978-961-94234-3-1. [COBISS.SI-ID 94181633]


PSIHOTERAPIJA. DELOVNA TERAPIJA

DOUGHERTY, Pamela M., RADOMSKI, Mary Vining. Priročnik za kognitivno rehabilitacijo : dinamično ocenjevanje odraslih s poškodbo možganov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2000. VIII, 321 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6060-28-7. [COBISS.SI-ID 107518464]


STROKOVNO IN POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

ČRNKO, Hajdeja, CIMERMAN GALUN, Mojca. Zbornik ob 70-letnici Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Maribor: Srednja zdravstvena in kozmetična šola, 2018. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-288-347-8. [COBISS.SI-ID 94238721]


ZDRAVSTVENA NEGA

DANG, Deborah, ROHDE, Judith, SUFLITA, Jeannette. Johns Hopkins nursing professional practice model : strategies to advance nursing excellence. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing, cop. 2017. XXIV, 361 str., ilustr. ISBN 978-1-938835-30-8. ISBN 1-938835-30-1. [COBISS.SI-ID 2398372]

MARRELLI, T. M.. Home care nursing : surviving in an ever-changing care environment. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing, cop. 2017. XXI, 421 str., ilustr. ISBN 978-1-940446-71-4. ISBN 1-940446-71-6. [COBISS.SI-ID 2398116]


ZGODOVINA MEDICINE

ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo = The history of healthcare and medicine in the Slovene lands, s0urgery, gynaecology and obstetrics. Ljubljana: Slovenska matica: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 2018. 461 str., ilustr. ISBN 978-961-213-278-1. ISBN 978-961-6676-05-2. [COBISS.SI-ID 293494528]