April 2017


BIOGRAFIJE

Viljem Brumec : 1925-2014, (Zbirka Osebnosti, 5). Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2017. 60 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 90825985]


DERMATOLOGIJA

KANSKY, Aleksej, MILJKOVIĆ, Jovan, DOLENC-VOLJČ, Mateja. Kožne in spolne bolezni. 3. dopolnjena izd. Maribor: Medicinska fakulteta; Ljubljana: Medicinska fakulteta; [Ljubljana]: Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2017. 512 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-70-2. [COBISS.SI-ID 89224961]


DIAGNOSTIKA

JARVIS, Carolyn. Physical examination & health assessment. 7th ed. St. Louis: Elsevier, cop. 2016. XV, 874 str., ilustr. ISBN 978-1-4557-2810-7. ISBN 1-4557-2810-1. http://evolve.elsevier.com/Jarvis/. [COBISS.SI-ID 2322852]


KIRURGIJA

Kirurgija želodca : [standardi in novosti] : zbornik simpozija = Gastric surgery : [standards & novelties] : proceedings of the symposium, Ljubljana 2005. Ljubljana: Kirurška šola, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo, Kirurška klinika, Klinični center, 2005. 331 str., ilustr. ISBN 961-91446-3-5. [COBISS.SI-ID 222242816]


ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

High reliability organizations : a healthcare handbook for patient safety & quality. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, Honor Society of Nursing, cop. 2016. XXXIII, 499 str., ilustr. ISBN 978-1-940446-38-7. ISBN 1-940446-38-4. [COBISS.SI-ID 2323364]


PEDIATRIJA

XIV. srečanje medicinskih sester v pediatriji, 7. in 8. april 2017, Kongresni center Habakuk, Maribor. Nevrologija z oftalmologijo. Socialna problematika v pediatriji. Preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-83-9. [COBISS.SI-ID 91487489]

 


ZASVOJENOST. ALKOHOLNE PIJAČE. MAMILA. TOBAK.

BALLOTTA, Danilo, DORN, Nicholas, DE RUYVER, Brice, BLACK, Christopher, VAN IMPE, Kristof, VANDER BEKEN, Tom. Prosecution of drug users in Europe : varying pathways to similar objectives, (Insights, no 5). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2002. 378 str. ISBN 92-9168-124-5. [COBISS.SI-ID 305987]


ZDRAVSTVENA NEGA

AMAR, Angela F., SEKULA, Kathleen L.. A practical guide to forensic nursing : incorporating forensic principles into nursing practice. Indianapolis: Sigma Theta Tau International, 2016. XXX, 360 str., 15 str. pril., ilustr. ISBN 978-1-940446-34-9. [COBISS.SI-ID 2320292]


ZDRAVSTVENA TEHNIKA. VODA. SANITARNE NAPRAVE.

Drugi slovenski kongres o vodah 2017, [19. in 20. april 2017, Podčetrtek]. Zbornik. Ljubljana: SLOCOLD - Slovenski nacionalni komite za velike pregrade: DVS - Društvo vodarjev Slovenije, 2017. 564 str., Ilustr. ISBN 978-961-92445-1-7. [COBISS.SI-ID 289820160]


ZDRAVSTVENA VZGOJA

MARSHALL, Lori Carmel. Mastering patient and family education : a healthcare handbook for success. 1st ed. Indianapolis (In.): Sigma Theta Tau International, cop. 2016. XXXVI, 417 str., ilustr. ISBN 978-1-940446-30-1. ISBN 978-1-940446-31-8. ISBN 978-1-940446-32-5. ISBN 978-1-940446-33-2. [COBISS.SI-ID 1538559940]