April 2016


BIBLIOTEKARSTVO

BABEROWSKI, Jörg, BULATY, Milan. Bibliothek. Berlin: Berlin Verlag, cop. 2010. 109 str., fotogr. ISBN 978-3-8270-0978-4. ISBN 3-8270-0978-2. ISBN 978-3-8270-0983-8. ISBN 3-8270-0983-9. [COBISS.SI-ID 3789588]


BIOGRAFIJE

MIKUŠ-KOS, Anica. Moje življenje, moje delovanje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 293 str., [6] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-278-177-4. [COBISS.SI-ID 278231296]


BOLEZNI PREBAVIL

Povzetek projekta. Maribor: UKC, 2014. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 79387905]

Zbornik predavanj. Maribor: UKC, 2014. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 79442689]


BOLEZNI SRCA IN OŽILJA

JERŠE, Marjan. Srčne napake. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2001. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3799572]


DOMOZNANSTVO

SAPAČ, Eva, SAPAČ, Igor, LOBNIK, Uroš, POGAČAR, Kaja, SKALICKY, Vanja. Maribor Center : [sodobni vodnik po starem mestnem jedru in okolici]. Maribor: Pivec, 2012. 130 str., [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6817-93-6. [COBISS.SI-ID 69977601]


FARMAKOLOGIJA

ZDOVC PEČJAK, Lea, ŽAGER, Urška, BRECELJ, Jernej, SALOBIR, Barbara. Interakcije ali medsebojno delovanje zdravil, ki se uporabljajo pri zdravljenju cistične fibroze in po presaditvi pljuč : priročnik. Ljubljana: Društvo za cistično fibrozo Slovenije: = Cystic Fibrosis Association of Slovenia, 2012. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-93386-0-5. [COBISS.SI-ID 263848192]


GINEKOLOGIJA

[Zbornik predavanj], (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 53, suppl. 3). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2014. 221 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1474220]


MEDICINSKA REHABILITACIJA

Horizonti rehabilitacije 2016 : interdisciplinarno strokovno srečanje Inštituta za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, Medicinska fakulteta Maribor, 14. april 2016 : zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, 2016. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-68-6. [COBISS.SI-ID 284415744]


NEGOVALNO OSEBJE

PAVORD, Erica, DONNELLY, Elaine. Communication and interpersonal skills. 2nd ed. Banbury, UK: Lantern, 2015. XI, 130 str., ilustr. ISBN 978-1-908625-32-8. ISBN 1-908625-32-5. [COBISS.SI-ID 2204836]


ONKOLOGIJA

BARBIČ, Matija, BEBAR, Sonja, CERAR, Olga, CVJETIČANIN, Branko, ČARMAN, Janka, DJURIŠIĆ, Astrid, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, GAZIĆ, Barbara, GORNJEC, Andreja, JAKOPIČ, Katja, KOBAL, Borut, KRAJC, Mateja, MERLO, Sebastjan, MAROLT-MUŠIČ, Maja, PAKIŽ, Maja, SMRKOLJ, Špela, ŠEŠEK, Manja, ŠKOF, Erik, TAKAČ, Iztok, VAKSELJ, Aleš, ZADNIK, Vesna, ZOBEC LOGAR, Helena-Barbara. Postopki za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom. Ljubljana: Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD: Onkološki inštitut, 2015. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2153851]

BARBIČ, Matija, BEBAR, Sonja, CERAR, Olga, CVJETIČANIN, Branko, ČARMAN, Janka, DJURIŠIĆ, Astrid, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, GAZIĆ, Barbara, GORNJEC, Andreja, JAKOPIČ, Katja, KOBAL, Borut, KRAJC, Mateja, MERLO, Sebastjan, MAROLT-MUŠIČ, Maja, PAKIŽ, Maja, SMRKOLJ, Špela, ŠEŠEK, Manja, ŠKOF, Erik, TAKAČ, Iztok, VAKSELJ, Aleš, ZADNIK, Vesna, ZOBEC LOGAR, Helena-Barbara. Smernice za obravnavo bolnic z rakom jajčnikov, jajcevodov in s primarnim peritonealnim seroznim rakom. Ljubljana: Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD: Onkološki inštitut, 2015. 46 str., tabele. ISBN 978-961-91679-9-1. ISBN 978-961-6071-92-5. [COBISS.SI-ID 281942272]

Bolnik z rakom na zdravljenju doma - priporočila za zdravstveno nego. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2010. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6424-97-4. [COBISS.SI-ID 249924352]


ORTOPEDIJA

Pogosta stanja v ortopediji. 1. izd. Ljubljana: Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe, 2016. 57 str., barvne in č-b. sl. ISBN 978-961-285-127-9. [COBISS.SI-ID 283180800]


OTORINOLARINGOLOGIJA

Funkcionalne motnje kot posledica otorinolaringoloških bolezni od otroštva do starosti : izbrana poglavja 8. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2016. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-267-107-5. [COBISS.SI-ID 283682560]


PEDIATRIJA

XIII. srečanje medicinskih sester v pediatriji, 8. in 9. april 2016, Kongresni center Habakuk, Maribor. Adolescentna medicina. Bolečina pri otroku. Novosti v pediatrični pulmologiji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2016. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-67-9. [COBISS.SI-ID 86405889]

Adolescentna medicina. Novosti v pediatrični pulmologiji. Hiperkinetična motnja ali pritisk sodobnega časa? : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2016. 168 str. ISBN 978-961-6909-66-2. [COBISS.SI-ID 86393601]


POSLOVNI MENEDŽMENT

MERKAČ SKOK, Marjana. Osnove upravljanja s kadri : učbenik, (Učbeniki VKŠ). 1. izd. Celje: Visoka komercialna šola, 2008. 253 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6603-64-5. [COBISS.SI-ID 241187328]


RAČUNALNIŠTVO

ARSLAN, Pelin. Mobile technolgies as a health care tool, (SpringerBriefs in applied sciences and technology), (PoliMI SpringerBriefs). Milan: Politecnico di Milano; Cham: Springer, 2016. X, 123 str., ilustr. ISBN 978-3-319-05917-4. ISBN 3-319-05917-3. [COBISS.SI-ID 2205092]


ZNANOST

Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. 309 str. ISBN 978-961-6966-14-6. [COBISS.SI-ID 283893504]