Klavdija Čuček Trifkovič

Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič prof. zdr. vzg.


Funkcija: V. d. dekanice
Delovno mesto:Visokošolski učitelj predavatelj
Pisarna: 111
Telefon: +386 2 30 04 704
Elektronska pošta: klavdija.cucek@um.si
Pogovorne ure: Torek: 12:00 - 14:00
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Dekanat
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Senat
  • Komisija za založniško dejavnost
  • Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval UM FZV
Nosilec predmeta:
  • Zdravstvena nega - mentalno zdravje s psihiatrijo
  • Supervizija