Katja Repnik

Asist. dr. Katja Repnik univ. dipl. inž. kemije


Elektronska pošta: katja.repnik@uni-mb.si
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, T: +386 2 33 05 874