Kakovost in varnost v zdravstvenih in socialnih organizacijah, izpitni rok 29.6.2020

Datum objave: 
26.06.2020

Izpit bo potekal ob 14.00 uri v predavalnici 2.

Študente prosimo, da upoštevajo Varnostni protokol načina izvedbe študijskih obveznosti v prostorih UM FZV ter ravnajo skladno z navodili.

S sabo prinesite izpolnjeno in podpisano Izjavo o zdravstvenem stanju študenta.

Študente prosimo, da skladno z navodili, pred pričetkom preverjanja znanja počakajo izvajalca pred fakulteto, ob tem pa vzdržujejo primerno varnostno razdaljo 1,5 m do drugih oseb.

Študente prosimo, da svojo prijavo na izpit preverijo v sistemu AIPS.