Junij 2015

1. Pristop k starostniku z okužbo : zbornik predavanj : strokovno srečanje z učnimi delavnicami. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2015. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-52-5. [COBISS.SI-ID 82554369]

2. Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti : zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2012. X, 188 str., ilustr. ISBN 978-961-267-052-8. [COBISS.SI-ID 263370752]

3. Sodobne metode in nove tehnologije v maksilofacialni kirurgiji in stomatologiji : zbornik. Ljubljana: Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2014. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-93214-4-7. [COBISS.SI-ID 276298496]

4. ELIOPOULOS, Charlotte. Fast facts for the long-term care nurse : what nursing home and assisted living nurses need to know in a nutshell, (Fast facts). New York: Springer Publishing Company, 2015. X, 283 str., ilustr. ISBN 978-0-8261-2198-1. ISBN 0-8261-2198-5. [COBISS.SI-ID 2115748]

5. Novosti v infektologiji, Preprečevanje okužb: imunoprofilaksa in kemoprofilaksa. Ljubljana: Sekcija za protimikrobno zdravljenje, SZD, 2012. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-6456-70-8. [COBISS.SI-ID 260881920]

6. Proceedings of the 1st EWG-DSS International Conference on Decision Support System Technology on Big Data Analytics for Decision Making, Belgrade, Serbia May 27th- 29th, 2015. Beograd: Faculty of Organizational Sciences, 2015. XXI, 58 str. ISBN 978-86-7680-313-2. [COBISS.SI-ID 215535372]

7. KASTENBAUM, Robert. Staranje, (Življenjska obdobja). Murska Sobota: Pomurska založba; Ljubljana: Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 1985. 123 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15562497]

8. 10. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, Brdo pri Kranju, 11. in 12. maj 2015. Z optimalnimi viri do učinkovite zdravstvene in babiške nege : zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic, 2015. 520 str., ilustr. ISBN 978-961-273-111-3. [COBISS.SI-ID 279293952]

9. Zbornik. Ljubljana: Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD: Onkološki inštitut, 2013. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-91679-6-0. ISBN 978-961-6071-79-6. [COBISS.SI-ID 266095872]

10. Obravnava glavobola pri otroku in mladostniku : učbenik za zdravnike, medicinske sestre in druge zdravstvene delavce, (Zbirka Šola otroške nevrologije). Ljubljana: Sekcija za otroško nevrologijo Slovenskega zdravniškega društva, 2011. 99 str. ISBN 978-961-6456-66-1. [COBISS.SI-ID 258933504]

11. Poskusne živali : skrb za živali in kvalitetne raziskave. 1. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2010. VI, 198 str., ilustr. ISBN 978-961-267-022-1. [COBISS.SI-ID 250932480]

12. BELŠAK, Milena, GABROVŠEK, Albina, ISTENIČ, Irena, PILETIČ, Nataša, ŽAGAR, Andreja. Priporočila za delo v sterilizaciji. Verzija 1.1. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, 2015. 98 str., [6] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-273-106-9. [COBISS.SI-ID 279004416]

13. Problemska konferenca, Brdo 15. septembra 2011, Zbornik referatov. Geriatrija in zdravstvena gerontologija v slovenskem prostoru : problemska konferenca, Brdo, 15. septembra 2011 : zbornik referatov. Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, 2011. 160 str., tabele. ISBN 978-961-6128-35-3. [COBISS.SI-ID 257608192]

14. SPIELBERGER, Charles. Stres in tesnoba, (Življenska obdobja). Murska Sobota: Pomurska založba; Ljubljana: Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 1985. 119 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15562241]

15. Iz prakse za prakso : zbornik predavanj in praktikum. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2015. 168 str. ISBN 978-961-6909-51-8. [COBISS.SI-ID 82433025]

16. Pediatrična infektologija. Novosti v pediatrični alergologiji. Rehabilitacija možganskih poškodb : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2014. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-26-6. [COBISS.SI-ID 78006529]

17. STANIMIROVIĆ, Dalibor. Informacijski sistemi in poslovno-informacijska arhitektura v slovenskem zdravstvu : teoretski in operativni vidiki ter perspektive, (Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2015. 356 str., ilustr. ISBN 978-961-262-080-6. [COBISS.SI-ID 278657280]

18. Klinični oddelek za intenzivno interno medicino - 40 let. Ljubljana: Društvo Iatros, 2013. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-93604-0-8. [COBISS.SI-ID 270043904]

19. Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 33. strokovno srečanje, Lendava, 15. in 16. april 2014. Paliativna zdravstvena nega in oskrba v socialnovarstvenih zavodih : zbornik predavanj. Ljubljana: Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-273-088-8. [COBISS.SI-ID 78034689]

20. Zdravje študentov v Sloveniji : zbornik prispevkov. Ljubljana: Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvo [!], 2012. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6456-67-8. [COBISS.SI-ID 259905536]