Julij 2015

1. Guidance for the measurement of drug treatment demand : global assessment programme on drug abuse, (Toolkit, Module 8). Luxembourg: Office for Official Publicatons of The European Communities, cop. 2007. VII, 45 str. ISBN 92-9168-278-0. ISBN 978-92-9168-278-2. [COBISS.SI-ID 81370369]

2. Odličnost vodenja in upravljanja : strokovno gradivo. Ljubljana: GV Izobraževanje, 2004. 70, [56] str., ilustr. ISBN 961-90973-9-4. [COBISS.SI-ID 129221376]

3. MIKULEC, Borut, CIRMAN, Andreja. Kvalifikacijska struktura na področju poslovnih in upravnih ved, (Slovensko ogrodje kvalifikacij). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2014. 286 str. ISBN 978-961-6904-33-9. http://www.nok.si/cms/files/nok/userfiles/SOK/SOK_poslovnoupravne_vede.pdf. [COBISS.SI-ID 274703360]

4. Posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - quo vadis, 8. Smernice izobraževanja v zdravstveni negi za program prve stopnje Zdravstvena nega (VS). Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-21-9. [COBISS.SI-ID 83026177]

5. KIAUTA, Marko, POLDRUGOVAC, Mircha, REMS, Miran, ROBIDA, Andrej, SIMČIČ, Biserka. Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu (2010-2015). Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 24 str. http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov. si/pageuploads/kakovost/nacionalna_strategija_kakov_in_varn_2010-2015/Nacionalna_strategija_kakovosti_in_varnosti_v_zdravstvu_2010-2015. pdf. [COBISS.SI-ID 1024285012]

6. TINGLE, John, CRIBB, Alan. Nursing law and ethics. 4th ed. Chichester (West Sussex, UK): Wiley Blackwell, 2014. XVI, 430 str., ilustr. ISBN 978-0-470-67137-5. ISBN 978-1-118-49231-4. ISBN 978-1-118-49232-1. ISBN 978-1-118-49233-8. [COBISS.SI-ID 514048119]

7. PAJNTAR, Marjan, NOVAK-ANTOLIČ, Živa, LUČOVNIK, Miha. Nosečnost in vodenje poroda. 3., dopolnjena izd. Ljubljana: Društvo Medicinski razgledi, 2015. 443 str., ilustr. ISBN 978-961-6260-22-0. [COBISS.SI-ID 278999296]

8. PARAHOO, Kader. Nursing research : principles, process and issues. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. XIV, 421 str., ilustr. ISBN 978-1-137-28126-5. ISBN 1-137-28126-X. [COBISS.SI-ID 2128036]

9. ASHWIN, Paul, BOUD, David, COATE, Kelly, HALLETT, Fiona. Reflective teaching in higher education, (Reflective teaching). London [et al.]: Bloomsbury Academic, 2015. XIV, 416 str., ilustr. ISBN 978-1-4411-9755-9. ISBN 1-4411-9755-9. http://www.netread.com/jcusers2/bk1388/463/9781441124463/image/lgcover.9781441124463.jpg. [COBISS.SI-ID 2128292]

10. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), (Zbirka predpisov). Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2008. 87 str. ISBN 978-961-204-398-8. [COBISS.SI-ID 237511680]