Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, izpitni rok 31.1.2020 - termin ogleda testov

Datum objave: 
12.02.2020

Študente, ki so dne 31.1.2020 opravljali izpit pri učni enoti Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, obveščamo, da bo ogled testov možen:

- pri viš. predav. mag. Karlu Turku v četrtek, dne 13.2. in petek, dne 14.2.2020, med 10.00 in 11.00 uro, na NIJZ, Prvomajska 1 (test s področja JZ z epidemiologijo);

- doc. dr. Darji Duh od 13.2. do 21.2.2020, od 9.00 do 13.00 ure, na NLZOH, Prvomajska 1 (test s področja mikrobiologije);

- prof. dr. Sonji Šostar Turk v sredo, 19.2.2020 od 10.00 - 12.00 ure na UM FZV (v času pogovornih ur) (test s področja higiene).