Javno zdravje z epidemiologijo, mikrobiologijo in higieno, 22.06.2021