Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2014 - razpis v letu 2013

Naslov: Javni razpis za izbor mentorjev novim mladim raziskovalcem za leto 2014 - razpis v letu 2013

Opomba: negativno ocenjen


Vrsta projekta:  ARRS


Vodja projekta:

  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar