Jasmina Nerat

Predav. Jasmina Nerat univ. dipl. org.


Delovno mesto:Visokošolski učitelj predavatelj
Pisarna: 23
Telefon: +386 2 30 04 760
Elektronska pošta: jasmina.nerat@um.si
Pogovorne ure: Sreda: 12:00 - 14:00 po predhodnem dogovoru po e-pošti
Ustanova
Oddelek/referat:
UM Fakulteta za zdravstvene vede, Katedra za zdravstveno nego
Bibliografija: Osebna bibliografija
Mandati:
  • Akademski zbor
  • Senat
  • Komisija za študijske zadeve
  • Komisija za podelitev nagrad, priznanj in pohval UM FZV
Nosilec predmeta:
  • Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino